Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1029/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Terni van subsidies uit hoofde van het programma Jumelage van steden 2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1029/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Terni van subsidies uit hoofde van het programma Jumelage van steden 2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1029/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(28 maart 2003)

Betreft: Aanwending door de gemeente Terni van subsidies uit hoofde van het programma Jumelage van steden 2000

In september 2002 heeft het comité van toezicht van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken een verslag ingediend over de besteding van de door de EU beschikbaar gestelde middelen.

Dit onderzoek heeft o.a. de verontrustende traagheid en het gebrek aan efficiency aan het licht gebracht waarmee bepaalde plaatselijke overheden de projecten toewijzen.

Ook de EG-Commissie heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid uitgesproken over de onderbesteding van de Europese subsidies door de plaatselijke overheden.

Het subsidiebeleid van de Europese Unie omvat ook een steunprogramma voor het stimuleren van jumelage tussen Europese steden. Vele Italiaanse steden, waaronder Terni, zouden hiervoor bijzonder geschikt zijn.

Kan de Commissie, gezien bovenstaande overwegingen, mededelen:

1. of de gemeente Terni projecten heeft ingediend om in aanmerking te komen voor de subsidies van het programma Jumelage van steden 2000?

2. of de gemeente Terni subsidies voor dergelijke projecten heeft ontvangen?

3. of deze subsidies gebruikt zijn?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw Reding namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-0864/03, E-0886/03, E-1017/03, E-1018/03,E-1019/03, E-1020/03, E-1021/03, E-1022/03, E-1023/03, E-1024/03,E-1025/03, E-1026/03, E-1027/03, E-1028/03 en E-1029/03

(8 mei 2003)

De financiële middelen voor het programma Stedenbanden worden niet decentraal beheerd.

De subsidies worden door de Commissie toegekend aan de hand van projectvoorstellen van plaatselijke overheden of comités voor stedenbanden.

Uitbetaling van de subsidies vindt pas plaats na afloop van het evenement en nadat bewijsstukken zijn voorgelegd.

Voor de deelname van de plaatselijke autoriteiten aan het programma Stedenbanden wordt ieder jaar een oproep tot het indienen van projectvoorstellen in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Wat de vragen van de geachte afgevaardigde aangaat de gemeenten Fiumicino (E-0886), Frosinone (E-0864), Ancona (E-1017), Florence (E-1019), Livourne (E-1020), Macerata (E-1021), Perosa (E-1023), Pesaro (E-1024), Pisa (E-1025) Pistoia (E-1026) Siena (E-1028) et Terni (E-1029) hebben in 2000 geen financiële steun voor stedenbanden ontvangen.

De gemeenten: Carrara (E-1018) Massa (E-1022) Prato (E-1027) hebben in 2000 financiële steun voor stedenbanden ontvangen en de middelen ook besteed.

De geachte afgevaardigde kan zich voor nadere informatie ook tot de plaatselijke autoriteiten wenden.