Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1051/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Macerata van de subsidies uit hoofde van het programma LIFE III, het vijfde actieprogramma voor milieu en duurzame ontwikkeling, en acties voor opleiding en bewustmaking ten aanzien van de milieuproblemen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1051/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Macerata van de subsidies uit hoofde van het programma LIFE III, het vijfde actieprogramma voor milieu en duurzame ontwikkeling, en acties voor opleiding en bewustmaking ten aanzien van de milieuproblemen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1051/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(28 maart 2003)

Betreft: Aanwending door de gemeente Macerata van de subsidies uit hoofde van het programma LIFE III, het vijfde actieprogramma voor milieu en duurzame ontwikkeling, en acties voor opleiding en bewustmaking ten aanzien van de milieuproblemen

In september 2002 heeft het Comité van toezicht van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken een verslag ingediend over de besteding van de door de EU beschikbaar gestelde middelen.

Dit onderzoek heeft o.a. de verontrustende traagheid en het gebrek aan efficiency aan het licht gebracht waarmee bepaalde plaatselijke overheden de projecten toewijzen.

Ook de EG-Commissie heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid uitgesproken over de onderbesteding van de Europese subsidies door de plaatselijke overheden.

Sommige plaatselijke overheden, zoals b.v. de gemeente Macerata, hebben de Europese subsidies hard nodig voor de instandhouding en bescherming van het milieu.

Kan de Commissie, gezien bovenstaande overwegingen, mededelen:

1. of de gemeente Macerata projecten heeft ingediend in het kader van het programma LIFE III, het vijfde actieprogramma voor milieu en duurzame ontwikkeling, en acties voor opleiding en bewustmaking ten aanzien van de milieuproblemen;

2. of de gemeente Macerata subsidies voor dergelijke projecten heeft ontvangen;

3. of deze subsidies gebruikt zijn?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw Wallström namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-0835/03, E-0887/03, E-1047/03, E-1048/03,E-1049/03, E-1050/03, E-1051/03, E-1052/03, E-1053/03, E-1054/03,E-1055/03, E-1056/03, E-1057/03, E-1058/03 en E-1059/03

(5 mei 2003)

In antwoord op bovengenoemde vragen kan de Commissie het geachte parlementslid melden dat de gemeenten Frosinone, Fiumicino, Ancona, Carrara, Livorno, Macerata, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Siena en Terni geen projecten voor cofinanciering uit middelen van het LIFE III-programma hebben ingediend. Dit geldt ook voor de selectieperiode van 2003.

De gemeente Firenze heeft in 2002 twee projecten voor subsidiëring uit hoofde van het LIFE III-programma ingediend, maar deze projecten werden niet geselecteerd. In 2000 en 2003 werden geen projecten ingediend.

De gemeente Massa heeft één project voor subsidiëring uit hoofde van het LIFE III-programma ingediend in 2000, maar dit werd niet geselecteerd. In 2002 en 2003 werden geen projecten ingediend.

De gemeente Prato heeft in 2000 en 2002 geen projecten voor subsidiëring uit hoofde van het LIFE III-programma ingediend. In 2003 heeft het één project ingediend, dat momenteel wordt geëvalueerd. Deze evaluatie zal in september 2003 zijn afgerond.

Er is geen communautaire financiering gepland in het kader van het zesde milieuactieprogramma.

Voor acties op het gebied van informatie en bewustmaking inzake milieuproblemen hebben geen van de door het geachte parlementslid genoemde gemeenten sinds 2000 financiële steun van de Gemeenschap ontvangen.