Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1063/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Carrara van de subsidies uit hoofde van het programma Leonardo da Vinci.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1063/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Carrara van de subsidies uit hoofde van het programma Leonardo da Vinci.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1063/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(31 maart 2003)

Betreft: Aanwending door de gemeente Carrara van de subsidies uit hoofde van het programma Leonardo da Vinci

In september 2002 heeft het Comité van toezicht van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken een verslag ingediend over de besteding van de door de EU beschikbaar gestelde middelen.

Dit onderzoek heeft o.a. de verontrustende traagheid en het gebrek aan efficiency aan het licht gebracht waarmee bepaalde plaatselijke overheden de projecten toewijzen.

Ook de EG-Commissie heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid uitgesproken over de onderbesteding van de Europese subsidies door de plaatselijke overheden.

Sommige plaatselijke overheden, zoals b.v. de gemeente Carrara, hebben de Europese subsidies hard nodig voor het bevorderen van de kwaliteit, de innovatie en de Europese dimensie in de beroepsopleiding. Kan de Commissie, gezien bovenstaande overwegingen, mededelen:

1. of de gemeente Carrara projecten heeft ingediend in het kader van het programma Leonardo da Vinci;

2. of de gemeente Carrara subsidies voor dergelijke projecten heeft ontvangen;

3. of deze subsidies gebruikt zijn?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw Reding namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-0833/03, E-0890/03, E-1062/03, E-1063/03,E-1064/03, E-1065/03, E-1066/03, E-1067/03, E-1068/03, E-1069/03,E-1070/03, E-1071/03, E-1072/03, E-1073/03 en E-1074/03

(8 mei 2003)

De financiële middelen die uit hoofde van het Leonardo da Vinci-programma toegekend worden, worden decentraal beheerd door nationale agentschappen. In het onderhavige geval gaat het om op transnationale mobiliteit gerichte projecten, waarvoor in het totaal 40 % van het totale programmabudget gereserveerd is.

Voor deze projecten kunnen de benodigde gegevens worden verkregen bij het nationale agentschap in Italië:

ISFOLVia G.B. Morgagni 30/eI-00161 RomaTel: (+39-06) 44.59.01Fax: (+39-06) 44.59.04.75

Voor het gedeelte van de financiële middelen die centraal door de Commissie beheerd worden (modelprojecten, thematische acties, talenkennis, transnationale netwerken, referentiemateriaal), heeft onderzoek ten aanzien van de gemeenten Frosinone, Fiumincino, Ancona, Carrara, Firenze, Livorno, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Siena et Terni het volgende beeld opgeleverd:

- In het kader van het Leonardo-programma is alleen door de gemeente Pessaro een voorstel voor een modelproject voorgelegd met de titel: Laboratori Tematici Virtuali: Metodologia di Supporto alla Formazione Nel Sel (Sistema Economico Locale)

- De gemeente heeft 264 161 EUR voor dit project ontvangen, dat eind 2002 van start is gegaan.

De geachte afgevaardigde kan zich voor nadere informatie ook tot de plaatselijke autoriteiten wenden.