Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1527/03 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Levensvatbaarheid van het project Galileo na de geplande opleveringsdatum in 2008 en mogelijkheden om dit project voort te zetten zonder steun van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1527/03 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Levensvatbaarheid van het project Galileo na de geplande opleveringsdatum in 2008 en mogelijkheden om dit project voort te zetten zonder steun van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1527/03

van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

(6 mei 2003)

Betreft: Levensvatbaarheid van het project Galileo na de geplande opleveringsdatum in 2008 en mogelijkheden om dit project voort te zetten zonder steun van de Europese Unie

1. Is de weergave van een interview met commissaris de Palacio in de Italiaanse krant Il Messaggero terecht, volgens welke het Galileo-project een mislukking dreigt te worden indien de regeringen van lidstaten van de de EU en de betrokken bedrijven hun meningsverschillen niet snel beëindigen?

2. Wat is de reden waarom met name EU-lidstaat Spanje zijn belang zou moeten inkrimpen om de directie van het European Space Agency (ESA) in staat te stellen om uitvoering van de plannen door te zetten?

3. Waarom moeten de contracten voor de zomer van 2003 ondertekend zijn, en waarom is na die datum geen verder uitstel mogelijk? Treden er na de geplande opleveringsdatum in 2008 grote veranderingen op in de concurrentiepositie van Galileo ten opzichte van het Amerikaanse satellietnavigatiesysteem Global Positioning System (GPS), dat reeds nu een groot deel van de wereldmarkt en daarmee ook de Europese markt heeft veroverd?

4. Is het initiatief en de feitelijke uitvoering van de Galileo-plannen eind maart 2003 overnomen door twee particuliere bedrijven, te weten het Duitse Astrium en het Italiaanse Alenia, in plaats van dat dit een verantwoordelijkheid blijft van het ESA?

5. Welke redenen hebben de EU en haar lidstaten om nu nog langer financieel te blijven deelnemen in een commercieel project van Astrium en Alenia en daarvoor risico's te dragen? Wat is de reden om te verwachten dat dit project niet zonder steun kan overleven?

6. Op welk tijdstip ontstaat duidelijkheid of het Galileo-project nog langer wordt voorgezet, en of de EU daarvoor in het geval van voortzetting ook financiële medeverantwoordelijkheid blijft dragen?

Bron: De Nederlandse krant Het Financiële Dagblad van 14 april 2003.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(16 juli 2003)

Het is verheugend vast te stellen dat de lidstaten van het Europees Ruimte-Agentschap op 27 mei 2003 tot een akkoord zijn gekomen over het Galileo-project. Het is nu absoluut noodzakelijk om snel een begin te maken met de bouw van een eerste satelliet teneinde het recht te behouden op de frequenties die tijdens de mondiale radioconferentie 2000 aan Europa zijn toegekend. Die frequenties zouden wegvallen voor het Galileo-systeem als vóór medio 2006 geen satelliet signalen uit de ruimte uitzendt. Voorts is er vóór 2008 geen belangrijke wijziging van de concurrentiepositie van Galileo ten opzichte van het GPS-systeem te verwachten.

Het Galileo-programma is een groot openbaar Europees project, dat gezamenlijk ten uitvoer wordt gelegd door de Unie en het Europees Ruimte-Agentschap. Het particuliere consortium Galileo Industries kan net als de andere ondernemingen die actief zijn op ruimtevaartgebied inschrijven op de aanbestedingen in het kader van dit programma. Het initiatief voor en de uitvoering en leiding van het Galileo-programma blijven volledig publiek.

Gezien het economische, politieke en technologische belang van het Galileo-programma blijft de Commissie ervan overtuigd dat dit project ten uitvoer zal worden gelegd. De Unie zorgt voor de financiering ervan met een bedrag van 550 miljoen euro voor de periode 2002 tot 2005.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat het niet aan de Commissie is om zich uit te spreken over de hoogte van de bijdrage van een lidstaat aan het Europees Ruimte-Agentschap.