Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1674/03 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Afsluiting communautair bestek en communautaire initiatieven.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1674/03 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Afsluiting communautair bestek en communautaire initiatieven.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1674/03

van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie

(13 mei 2003)

Betreft: Afsluiting communautair bestek en communautaire initiatieven

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening nr. 1260/1999(1) van de Raad moesten de lidstaten uiterlijk op 31 maart 2003 bij de Commissie aanvragen indienen voor de eindbetaling voor programma's die de Commissie tussen 1 januari 1994 en 31 december 1999 heeft goedgekeurd (communautair bestek en communautaire initiatieven).

Kan de Commissie mededelen:

- voor welke programma's gefinancierd door het EFRO, het ESF, het EOGFL en het FIOV Griekenland aanvragen voor een eindbetaling heeft ingediend en op welk bedrag elk verzoek betrekking heeft;

- wanneer deze bedragen volgens haar aan Griekenland zullen worden betaald;

- voor welke programma's deze bedragen reeds zijn betaald?

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(12 juni 2003)

In het bijgevoegd overzicht worden de operationele programma's voor de periode 1994-1999 vermeld waarvoor Griekse overheidsinstanties de Commissie aanvragen voor eindbetaling, de gevraagde bedragen en de reeds verrichte betalingen hebben voorgelegd.

De aanvragen waarop nog geen betaling is gevolgd worden thans door de Commissie onderzocht, overeenkomstig de bepalingen die voor elk land dat voor de Structuurfondsen in aanmerking komt van gelding zijn.