Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1797/03 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Openbaarmaking van de Duitse archieven betreffende de Italiaanse gevangenen in de nazikampen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1797/03 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Openbaarmaking van de Duitse archieven betreffende de Italiaanse gevangenen in de nazikampen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1797/03

van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie

(28 mei 2003)

Betreft: Openbaarmaking van de Duitse archieven betreffende de Italiaanse gevangenen in de nazikampen

Duitsland ontkent aan de IMI (Italiaanse militaire geïnterneerden) het recht op de schadeloosstelling die wordt toegekend aan alle personen die in de kampen van nazi-Duitsland opgesloten zijn geweest. Italianen die in nazikampen gevangen zijn geweest kunnen zij het met enorme problemen hun rechten op een uit hoofde van hun internering toegekend pensioen doen gelden, maar vaak wordt hun dat onmogelijk gemaakt omdat zij hun verblijf in de nazikampen moeilijk kunnen aantonen.

Is de Commissie bereid Duitsland te verzoeken zijn historische archieven geheel toegankelijk te maken, onder meer ook via Internet, en op verzoek een attest af te leveren betreffende het verblijf van de Italiaanse geïnterneerden in de nazikampen tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(24 juni 2003)

De Commissie is niet bevoegd om zich uit te spreken over de aan de orde gestelde kwestie; deze ressorteert uitsluitend onder de ter zake bevoegde nationale autoriteiten.