Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1932/03 van Dirk Sterckx (ELDR) aan de Commissie. Olympic Airways.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1932/03 van Dirk Sterckx (ELDR) aan de Commissie. Olympic Airways.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1932/03

van Dirk Sterckx (ELDR) aan de Commissie

(5 juni 2003)

Betreft: Olympic Airways

Uit verschillende bronnen vernemen we dat Griekenland gedragingen blijft tolereren zoals die welke zijn beschreven in artikel 2 van het Commissiebesluit van 11 december 2002 inzake Olympic Airways. Welke maatregelen heeft de Commissie sedert december 2002 genomen om ervoor te zorgen dat Griekenland en OA niet voortgaan met dergelijke gedragingen (bijv. tolereren van langdurig niet betalen van socialezekerheidsverplichtingen)?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(18 juli 2003)

Op 11 december 2002 heeft de Commissie een negatieve beschikking gegeven ten aanzien van Griekenland wegens de aan de luchtvaartmaatschappij Olympic Airways verleende staatssteun. In de beschikking is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de vroeger door de Griekse staat verleende steun, die zij in 1998 heeft goedgekeurd, onverenigbaar is met het EG-Verdrag, want de eraan verbonden voorwaarden zijn niet geëerbiedigd. Zij heeft eveneens vastgesteld dat Olympic Airways nieuwe illegale steun heeft ontvangen. Op 13 december 2002 is de Griekse regering in kennis gesteld van de beschikking van de Commissie.

Griekenland had twee maanden de tijd om over te gaan tot de terugvordering van de onrechtmatig verleende en illegale steun. Op 13 februari 2003 is deze termijn verstreken.

Uit een briefwisseling tussen de Commissie en de Griekse autoriteiten tussen februari en maart 2003 is gebleken dat de Griekse regering geen enkele concrete maatregel heeft genomen. Op 23 april 2003 heeft de Commissie bijgevolg besloten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie wegens niet-toepassing van haar beschikking over Olympic Airways.

Naast deze rechtsvordering blijft de Commissie regelmatig de aandacht van de Griekse regering vestigen op haar verplichtingen die voortvloeien uit de beschikking van de Commissie van 11 december 2002.