Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2134/03 van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Raad. Inzet EU-macht Congo.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2134/03 van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Raad. Inzet EU-macht Congo.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2134/03

van Margrietus van den Berg (PSE) aan de Raad

(26 juni 2003)

Betreft: Inzet EU-macht Congo

Een aantal internationale organisaties heeft in ondersteuning van uw besluit van 5 juni jl. inzake Congo gewezen op het te beperkte (geografisch) en te korte (tot 1 september) mandaat.

Bent u bereid op deze twee punten een nieuw mandaat te bepleiten bij de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad?

Antwoord

(13 oktober 2003)

De VN-Veiligheidsraad heeft in zijn Resolutie nr. 1484 (2003) machtiging verleend voor de inzet van een voorlopige multinationale noodtroepenmacht in Bunia tot 1 september

2003. Benadrukt werd dat deze troepenmacht op strikt tijdelijke basis moest worden ingezet, zodat de secretaris-generaal van de VN de missie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUC) in Bunia kan versterken. In antwoord op dit verzoek van de VN-Veiligheidsraad heeft de Raad van de EU op 5 juni 2003, overeenkomstig het mandaat van Resolutie nr. 1484(2003) van de VN-Veiligheidsraad, besloten een militaire operatie van de EU, onder de naam Artemis, in de DRC uit te voeren.

Het mandaat, dat zowel in de ruimte als in de tijd beperkt is, is bedoeld om de situatie in Bunia te stabiliseren, totdat de secretaris-generaal van de VN uiterlijk midden augustus 2003 een versterkte VN-macht in Bunia kan inzetten. Het debat over de inzet van een versterkte MONUC, zowel wat de manschappen als het mandaat betreft, wordt op dit ogenblik in de VN-Veiligheidsraad gevoerd met de actieve steun van de EU-lidstaten die in de Veiligheidsraad zitting hebben. Het mandaat van MONUC bestrijkt nu al de gehele DRC.