Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2557/03 van Robert Evans (PSE) aan de Commissie. Mensenrechten in Egypte.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2557/03 van Robert Evans (PSE) aan de Commissie. Mensenrechten in Egypte.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2557/03

van Robert Evans (PSE) aan de Commissie

(4 augustus 2003)

Betreft: Mensenrechten in Egypte

Is de Commissie op de hoogte van de arrestatie van twee Egyptische christenen, Malak Guirguis Fahmay en Sarah Mikhail Lahzy? Zij werden in februari van dit jaar gearresteerd op de luchthaven van Caïro toen zij trachtten het land te verlaten.

Kiezers uit Londen hebben deze en andere zaken onder de aandacht gebracht omdat zij van mening zijn dat de Egyptische autoriteiten stelselmatig christenen vervolgen. De Commissie heeft eerder vragen beantwoord over de gebeurtenissen in El Khosheh en de gevangenneming van christenen aldaar. Kan de Commissie garanderen dat zij bij de Egyptische autoriteiten zal blijven aandringen op naleving van de mensenrechten en de vrijheid van godsdienst?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(25 augustus 2003)

De Commissie is op de hoogte van het geval van Malak Guirguis Fahmay en zijn echtgenote Sarah Mikhail Lahzy (islamieten die zich tot het christendom hebben bekeerd) en de bewering dat zij werden aangehouden op grond van onwettig wijzigen van haar identiteitsbewijzen om haar verandering van geloof weer te geven. De Commissie is echter niet op de hoogte van de uiteindelijke afloop en heeft haar delegatie in Caïro om nadere informatie gevraagd.

De Commissie laat het geachte parlementslid weten dat zij samen met de ambassades van de lidstaten in Caïro verschillende malen bij de Egyptische regering is tussengekomen in verband met mensenrechten van de Egyptische Koptische gemeenschap. Het Parlement mag erop rekenen dat de Commissie deze kwesties op de gebruikelijke wijze zal blijven aankaarten bij de Egyptische autoriteiten telkens wanneer zich daartoe de gelegenheid voordoet.