Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3001/03 van Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI),Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Olivier Dupuis (NI)en Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Toename van de schendingen van de fundamentele mensenrechten van de Montagnard-bevolking op de hoogvlakten van Vietnam.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3001/03 van Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI),Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Olivier Dupuis (NI)en Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Toename van de schendingen van de fundamentele mensenrechten van de Montagnard-bevolking op de hoogvlakten van Vietnam.

20.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/188

Betreft:   

Toename van de schendingen van de fundamentele mensenrechten van de "Montagnard"-bevolking op de hoogvlakten van Vietnam

Gezien de volgende feiten:

- || Op 2 augustus 2003 heeft de politieagent Bui Quang Thuan, in het dorp Buon Kdun, Y-Tao Eban, geboren in 1979, gearresteerd op beschuldiging van het verstrekken van voedsel aan Y-Jon Enuol die in het gebied ondergedoken is. De politieagent heeft enkele Montagnards die voor de politie werken (namelijk Y-Kren Nie, geboren in 1945, Y-Dialm Eban, geboren in 1960, Y-Hoc Eban, geboren in 1952, Y-Jam Eban, geboren in 1958, Y-Sot Buon Ya, geboren in 1956, Y-Wik Nie, geboren in 1945, Y-Suai Enuol, geboren in 1945, en Y-Hue Buon Ya, geboren in 1946) betaald om Y-Tao Eban te molesteren. Na te zijn gefolterd, werd hij gedwongen een verklaring te ondertekenen dat hij een wapen had gekocht met de bedoeling het Vietnamese regime te bestrijden.

- || De Vietnamese regering heeft 11 inwoners van het dorp Buon Kdun laten arresteren en opsluiten. Zij werden gedwongen een verklaring te ondertekenen volgens welke ook Y-Jon Enuol een pistool had gekocht om het regime te bedreigen. Het gaat om de volgende personen: Y-Nam Nie, geboren in 1986, opgesloten sinds 3 augustus 2003; Y-Wer Enuol, 1973, opgesloten sinds 4 augustus 2003; Y-Huan Enuol, (geboortejaar onleesbaar), opgesloten sinds 5 augustus 2003; H'Nge Nie, 1963, opgesloten sinds 6 augustus 2003; H'Gir Eban, 1976, opgesloten sinds 7 augustus 2003; H'Tanyan Enuol, 1981, opgesloten sinds 7 augustus 2003; Y-Duol Buonya, 1975, opgesloten sinds 8 augustus 2003; H'Bi Nie, 1960, opgesloten sinds 8 augustus 2003; H'Prin Enuol, 1978, opgesloten sinds 18 augustus 2003.

- || Op 6 augustus 2003 hebben Vietnamese agenten drie personen gearresteerd op beschuldiging van het verlenen van steun aan de Montagnard Foundation Inc ende Transnationale Radicale Partij.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

- || Is de Commissie van plan de regering van Vietnam om uitleg te vragen over de redenen waarom de "Montagnards" gearresteerd worden?

- || Is de Commissie bereid druk uit te oefenen op de Vietnamese autoriteiten opdat ze inspecteurs van het UNHCR en andere NGO's vrije toegang zouden verlenen tot de centrale hoogvlakten van Vietnam en het gebied langs de Cambodjaanse grens?

- || Is de Commissie bereid, indien de Vietnamese regering niet op deze verzoeken ingaat, de samenwerkingsovereenkomst met Vietnam op te zeggen?

Betreft:   

Toename van de schendingen van de fundamentele mensenrechten van de "Montagnard"-bevolking op de hoogvlakten van Vietnam

Gezien de volgende feiten:

- || Op 21 augustus 2003, om middernacht, hebben circa 30 soldaten en 10 politiemannen het huis van Y-Pho Eban in het dorp Buon Cuoi omsingeld. Y-Pho Eban werd gearresteerd en opgesloten op verdenking van het verschaffen van voedsel aan "Montagnar"-vluchtelingen die zich in het gebied verborgen houden.

- || De politie en de soldaten hebben de man en de overige leden van zijn familie, H'Luin Eban, geboren in 1970 en zwanger, Y-Chui Buon Krong, geboren in 1982, en Y-Kun Buondap, geboren in 1992, met hun ??-47-geweren geslagen en hun ook elektrische schokken toegebracht.

- || Alle dorpelingen zijn daarbij wakker geworden en zijn uit zelfverdediging op het politievoertuig (nummerplaat 47C2133) beginnen te kloppen en hebben de soldaten en de politieagenten op de vlucht gedreven.

- || Op 22 augustus 2003 heeft de regering drie voertuigen vol soldaten en politieagenten naar het dorp Buon Cuoi gestuurd om alle bewoners te arresteren. Tot nu toe ontbreekt enig nieuws.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

- || Is de Commissie van plan de regering van Vietnam om uitleg te vragen over de redenen waarom de "Montagnards" gearresteerd worden?

- || Is de Commissie bereid druk uit te oefenen op de Vietnamese autoriteiten opdat ze inspecteurs van het UNHCR en andere NGO's vrije toegang zouden verlenen tot de centrale hoogvlakten van Vietnam en het gebied langs de Cambodjaanse grens?

- || Is de Commissie bereid, indien de Vietnamese regering niet op deze verzoeken ingaat, de samenwerkingsovereenkomst met Vietnam op te zeggen?