Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3814/03 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Gerechtelijk onderzoek door het parket van Palermo naar een fraude van 6,5 miljoen euro ten nadele van de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3814/03 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Gerechtelijk onderzoek door het parket van Palermo naar een fraude van 6,5 miljoen euro ten nadele van de Europese Unie.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/647

Betreft:   

Gerechtelijk onderzoek door het parket van Venetië naar het gebruik van communautaire subsidies aan de landbouwbouwsector

Op 26 november 2003 werd op de website "Vivacity" van Belluno (Italië) een artikel gepubliceerd betreffende de arrestatie van een ondernemer uit Puglia wegens fraude ten nadele van de EU.

- || Daarin werd gemeld dat drie personen zijn aangehouden op beschuldiging van medeplichtigheid aan gekwalificeerde en herhaalde oplichterij met het oog op het verwerven van communautaire en staatssubsidies, gekwalificeerde en herhaalde valsheid in geschrifte, onder de verzwarende omstandigheid ernstig nadeel te hebben veroorzaakt.

- || Volgens de Guardia di Finanza stonden de drie aan het hoofd van een groot aantal bedrijven in de regio's Veneto, Latium en Puglia, waar gedroogde geneeskrachtige kruiden werden gefabriceerd, waarvoor aanzienlijke Europese subsidies werden uitgekeerd.

- || Verenigingen werden gebruikt voor het factureren en ontvangen van hoeveelheden geneeskrachtige kruiden, waarvoor de drie in 2002 alleen al van het AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) voor ongeveer 500000 EUR aan subsidies hebben ontvangen.

- || De terug te betalen subsidies tezamen met de administratieve boetes, de boete voor de bedrijven wegens ontbreken van toezicht op de activiteiten van de bestuurders, en de wettelijke en herwaarderingsrente belopen minimum 1300000 en maximum 1900000 EUR.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

- || Is de Commissie van deze feiten op de hoogte en welke maatregelen heeft zij er tegen genomen of is zij van plan te nemen?

- || Is OLAF van de feiten in kennis gesteld? Is er een onderzoek ingesteld of zijn er plannen voor?

De Commissie informeert het geachte parlementslid dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kennis neemt van het justitieel onderzoek dat de Italiaanse autoriteiten hebben ingesteld tegen een onderneming wegens ernstige en voortdurende zwendel met het oog op het verwerven van communautaire en staatssubsidies en ernstige en voortdurende valsheid in geschrifte.

De gerechtelijke procedure in Italië door het parket van Venetië is al gestart en OLAF zal de gerechtelijke autoriteiten alle gewenste assistentie verlenen.

Betreft:   

Gerechtelijk onderzoek door het parket van Palermo naar een fraude van 6,5 miljoen euro ten nadele van de Europese Unie

Op 7 november 2003 verscheen op de website van de krant "La Gazzetta del Mezzogiorno" een artikel onder de titel "Truffa all'EU da 6,5 milioni di euro per finanziare Cosa Nostra" (EU opgelicht voor 6,5 miljoen euro bestemd voor het financieren van Cosa Nostra).

- || In het bericht staat dat de Guardia di Finanza in Palermo drie personen heeft aangehouden op verdenking van oplichting van de EU voor een bedrag van 6,5 miljoen euro.

- || Het geld moest dienen voor het financieren van illegale activiteiten van Cosa Nostra.

- || De drie hadden, via een bedrijvenconstructie, aan het ministerie van Industrie voor ongeveer 6 miljoen euro aan Europese subsidies aangevraagd voor de oprichting van nieuwe ondernemingen. Daarvan is ongeveer 2,5 miljoen euro al uitbetaald en geïncasseerd.

- || Het onderzoek is in 2001 gestart en om de subsidies te krijgen hebben de drie verdachten valse stukken voorgelegd.

- || De drie, die eigenaar zijn van een aantal bandenbedrijven, hadden voor ongeveer 2,5 miljoen euro aan subsidies gevraagd en gekregen voor de bouw van een loods voor de opslag van gebruikte banden. In de loods, die in verleden al in bewarend beslag was genomen, stonden geen machines of andere uitrustingen.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

- || Is de Commissie van deze feiten op de hoogte en welke maatregelen heeft zij er tegen genomen of is zij van plan te nemen?

- || Is OLAF van de feiten in kennis gesteld? Is er een onderzoek ingesteld of zijn er plannen voor?

De Commissie informeert het geachte parlementslid dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kennis neemt van het justitieel onderzoek dat de Italiaanse autoriteiten hebben ingesteld wegens deze zwendel ten nadele van de Unie.

De gerechtelijke procedure in Italië door het parket van Palermo is al gestart en OLAF zal de gerechtelijke autoriteiten alle gewenste assistentie verlenen.

Betreft:   

Gerechtelijk onderzoek door het parket van Salerno naar een fraude van 30 miljoen euro ten nadele van de Europese Unie

Op 2 december 2003 publiceerde het nationale persagentschap AGI een bericht over de ontdekking van een fraude van 30 miljoen euro ten nadele van de EU. Zeven personen uit de streek van Salerno zijn gearresteerd.

- || Uit het artikel blijkt dat de regionale cel van de fiscale politie van de "Guardia di Finanza" heeft ontdekt dat een organisatie ten onrechte communautaire en staatssubsidies heeft geïnd. Zeven personen zijn aangehouden.

- || Het onderzoek werd geleid door het parket van Salerno.

- || Er zijn bovendien in heel Italië bedrijfsmateriaal en gebouwen voor een totale waarde van 100 miljoen euro in beslag genomen.

- || De arrestanten zouden een groep bedrijven hebben opgericht die met elkaar in verbinding staan en elkaar controleerden, en die tussen 1997 en 2003 voor 30 miljoen euro aan subsidies hebben opgestreken.

- || De organisatie, die kon rekenen op de medeplichtigheid van drie ambtenaren van het ministerie van Productieactiviteiten, bracht via valse facturen en documenten bedragen in rekening voor fictieve kosten, die met overheidssubsidies werden betaald.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

- || Is de Commissie van deze feiten op de hoogte en welke maatregelen heeft zij er tegen genomen of is zij van plan te nemen?

- || Is OLAF van de feiten in kennis gesteld? Is er een onderzoek ingesteld of zijn er plannen voor?

De Commissie informeert het geachte parlementslid dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kennis neemt van het justitieel onderzoek dat de Italiaanse autoriteiten hebben ingesteld wegens deze zwendel ten nadele van de Unie.

De gerechtelijke procedure in Italië door het parket van Palermo is al gestart en OLAF zal de gerechtelijke autoriteiten alle gewenste assistentie verlenen.