Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3820/03 van Elspeth Attwooll (ELDR) aan de Commissie. Aansluiting op stroomnet en waterleiding.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3820/03 van Elspeth Attwooll (ELDR) aan de Commissie. Aansluiting op stroomnet en waterleiding.

27.3.2004 || NL || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/651

Betreft:   

Aansluiting op stroomnet en waterleiding

Wat is, naar aanleiding van schriftelijke vraag E-2399/03 en het antwoord daarop van de Commissie, haar antwoord op deze zelfde vraag als het gaat om delen van Schotland die niet tot de regio Highlands and Islands behoren?

In Schotland wonen 3746381 personen in gebieden die in aanmerking komen voor doelstelling 2 van de Structuurfondsen of in de overgangsgebieden van doelstelling 2. De maatregelen worden georganiseerd in het kader van drie programma's van doelstelling 2, overeenkomstig de door de Commissie op 21 en 22 maart 2001 genomen besluiten: het programma van doelstelling 2 voor West-Schotland, dat voor Oost-Schotland en dat voor Zuid-Schotland.

De maatregelen in het kader van doelstelling 2 hebben betrekking op de diversificatie en de revitalisering van streken die in economisch verval verkeren. De infrastructuren in deze streken worden ondersteund wanneer zij nodig zijn voor het vestigen of ontwikkelen van werkgelegenheidscheppende economische activiteiten. In de drie hiervoor genoemde programma's van doelstelling 2 zijn acties gepland ter bevordering van afvalminimalisering, energie efficiency en milieubeheer om de economische ontwikkeling te bevorderen en een betere milieubescherming te waarborgen door een efficiënter gebruik van de middelen.

Het regionale partnerschap voor ieder programma van doelstelling 2 is verantwoordelijk voor de selectie van projecten die door de Europese Structuurfondsen gecofinancierd worden. Voor het programma van West-Schotland is dit het Strathclyde European Partnership Ltd (SEP Ltd), voor Oost-Schotland is dit het East of Scotland European Partnership Ltd (ESEP Ltd) en voor Zuid-Schotland is dit het South of Scotland Partnership (SOSEP).