Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0306/04 van Gerhard Schmid (PSE) aan de Commissie. Inzet van sky marshals.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0306/04 van Gerhard Schmid (PSE) aan de Commissie. Inzet van sky marshals.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/494


(2004/C 88 E/0506)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0306/04

van Gerhard Schmid (PSE) aan de Commissie

(6 februari 2004)

Betreft: Inzet van sky marshals

De VS-autoriteiten verlangen van de Europese luchtvaartmaatschappijen dat bepaalde transatlantische vluchten door gewapende vluchtbegeleiders (sky marshals) worden beschermd. Sommige lidstaten zijn bereid dergelijke gewapende vluchtbegeleiders in te zetten, andere landen nemen een strikt afwijzende houding in.

Een belangrijk aspect bij de inzet van gewapende vluchtbegeleiders is het soort munitie, omdat gebruikelijke munitie wegens het doordringingsvermogen niet kan worden gebruikt.

Kan de Commissie mededelen:

1.

welk soort munitie door de gewapende vluchtbegeleiders wordt gebruikt?

2.

of het soort gebruikte munitie verenigbaar is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens?

3.

welke verdere stappen de Commissie denkt te nemen?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(16 maart 2004)

De Commissie beschikt niet over informatie wat de bewapening, munitie en interventietechnieken van de gewapende vluchtbegeleiders betreft. Ingevolge de aard van deze opdrachten is dergelijke informatie vertrouwelijk. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de middelen die door hun politiediensten worden ingezet en zijn gebonden door het Europees verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.

Door de eis van de Verenigde Staten aan de luchtvaartmaatschappijen van meerdere lidstaten om op bepaalde risicovluchten voor gewapende vluchtbegeleiders te zorgen wordt het nodig om in de toekomst een gemeenschappelijk antwoord uit te werken, zodat de samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten op een evenwichtiger basis zou kunnen worden georganiseerd. Voor de Commissie is de kwestie van de gewapende begeleiders slechts een onderdeel van de ruimere problematiek van de optimale veiligheidsmaatregelen voor transatlantische of interne vluchten. De Commissie is een brede discussie met de lidstaten aan het opstarten, rekening houdend met de bestaande divergenties.