Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0503/04 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Nationale belemmeringen bij toepassing van richtlijn 98/5/EG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0503/04 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Nationale belemmeringen bij toepassing van richtlijn 98/5/EG.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/417


(2004/C 84 E/0487)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0503/04

van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie

(23 februari 2004)

Betreft: Nationale belemmeringen bij toepassing van richtlijn 98/5/EG

De grootse verwachtingen die men koesterde van goedkeuring van richtlijn 98/5/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 om permanente uitoefening te vergemakkelijken van het beroep van advocaat in een andere lidstaat van de EU dan die waar de advocaatbekwaamheid is behaald, zijn in veel gevallen een dode letter gebleven.

Er zijn heel wat lidstaten die maximale belemmeringen hebben opgeworpen tegen een efficiënte ontwikkeling van deze richtlijn, want na omzetting in de nationale wetgeving hebben de Ordes van advocaten in sommige landen allerlei obstakels opgericht voor het inschrijven van advocaten uit andere lidstaten vooral met het excuus dat de advocaat de officiële taal van het gastland niet beheerst, hetgeen, wanneer het gaat om bepaalde landen zoals Luxemburg, inderdaad een wel heel lastig te nemen barrière is.

Vindt de Commissie dat het spreken van een nationale taal zoals Luxemburgs een reden kan zijn voor de genoemde lidstaat om een advocaat uit een andere lidstaat niet in te schrijven in het register van de Orde van advocaten?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(5 april 2004)

Als advocaten zich onder hun oorspronkelijke beroepstitel vestigen in een lidstaat van ontvangst waarvan zij de nationale taal niet beheersen, levert dat een probleem op in verband met Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven. Een advocaat die zijn beroep onder de beroepstitel van zijn eigen land uitoefent, dient overigens een adequate informatie van de consument te waarborgen(2).

De Commissie heeft Luxemburg verzocht zijn standpunt ten aanzien van deze verplichting kenbaar te maken. De reactie van Luxemburg wordt thans bestudeerd om te kunnen bepalen hoe deze zaak verder moet worden behandeld. De Commissie zal het geachte parlementslid op de hoogte houden van deze verdere behandeling.

Er zijn de Commissie geen soortgelijke verplichtingen in andere lidstaten bekend, maar zij is bereid alle informatie te bestuderen die het geachte parlementslid haar over dit aspect of eventuele andere belemmeringen ter beschikking stelt.