Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0563/04 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Implementatie van de nitraatrichtlijn in Ierland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0563/04 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Implementatie van de nitraatrichtlijn in Ierland.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/428


(2004/C 84 E/0499)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0563/04

van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie

(26 februari 2004)

Betreft: Implementatie van de nitraatrichtlijn in Ierland

De nitraatrichtlijn (91/676/EEG(1)) werd op 12 december 1991 door de Raad vastgesteld en had ten laatste in 1995 door alle lidstaten volledig geïmplementeerd moeten zijn.

Welke stappen heeft de Commissie ondernomen, of is zij van plan te ondernemen om ervoor te zorgen dat Ierland de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn volledig nakomt?

Gecombineerd Antwoord

van mevrouw Wallström namens de Commissie

op de schritftelijke vragen E-0561/04 en E-0563/04

(22 maart 2004)

Als antwoord op schriftelijke vraag E-561/04 bevestigt de Commissie dat Ierland niet onderhandeld heeft over een afwijking van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad.

Als antwoord op schriftelijke vraag E-563/04 bevestigt de Commissie dat ze bij het Hof van Justitie een gerechtelijke procedure heeft ingeleid tegen Ierland wegens niet-naleving van de voorschriften van Richtlijn 91/676/EEG van de raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.