Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0603/04 van Saïd El Khadraoui (PSE) aan de Commissie. Snelverkoop voedingsproducten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0603/04 van Saïd El Khadraoui (PSE) aan de Commissie. Snelverkoop voedingsproducten.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/435


(2004/C 84 E/0506)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0603/04

van Saïd El Khadraoui (PSE) aan de Commissie

(27 februari 2004)

Betreft: Snelverkoop voedingsproducten

Voedingsproducten waarvan de vervaldatum nadert, worden door een aantal warenhuizen tegen verminderde prijzen verkocht. De Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop kocht 31 snel bederfelijke waren, zoals gehakt en kipsla, aan in snelverkoop. Analyse leerde dat 7 van deze stalen ongeschikt waren voor consumptie.

Is de Commissie van plan een verbod op snelverkoop van zeer bederfelijke voedingswaren uit te vaardigen?

Zo ja, wanneer en kan ze hierover meer informatie verschaffen?

Zo neen, waarom niet?