Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0715/04 van José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) aan de Commissie. BTW-verhoging in Polen voor citrusvruchten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0715/04 van José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) aan de Commissie. BTW-verhoging in Polen voor citrusvruchten.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/520


(2004/C 88 E/0533)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0715/04

van José Garcia-Margallo y Marfil (PPE-DE) aan de Commissie

(10 maart 2004)

Betreft: BTW-verhoging in Polen voor citrusvruchten

Het Poolse parlement heeft onlangs een wetsontwerp goedgekeurd voor het belasten van handel en diensten. Dit wetsontwerp beoogt een aanzienlijke verhoging van de consumptiebelastingen waar vooral citrusvruchten en andere importproducten de dupe van zouden worden. In concreto is het de bedoeling dat citrusvruchten een BTW-tarief krijgen van 22 % ten opzichte van ander fruit en groente uit Polen waar een BTW-tarief van 7 % wordt gehanteerd.

Volgens de communautaire wetgeving kunnen alle voedselproducten onder het lage BTW-tarief vallen, maar wordt het aan elke lidstaat overgelaten om vast te stellen welke belasting op deze producten wordt geheven.

Het wetsontwerp is een ernstige verstoring van de concurrentie en bevoordeelt bepaalde producten, voor het merendeel plaatselijke producten, ten nadele van andere producten die hoofdzakelijk uit andere landen van de Europese Unie komen zoals citrusvruchten maar ook andere vruchten die moeten worden ingevoerd. De huidige situatie die vooral de communautaire citrusvruchten treft, is al discriminerend voor citrusvruchten met een tarief van 7 % tegenover 3 % voor andere vervangende producten, Dit wijst op een totale willekeur gezien de gelijke kosten van citrusvruchten en andere vergelijkbare producten die niet door de maatregel worden getroffen.

Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen tegenover deze eventuele fiscale discriminatie door Polen van citrusvruchten uit andere lidstaten en de invoer ten opzichte van de binnenlandse Poolse productie van andere soortgelijke producten waarvoor de beginselen van vrije mededinging binnen de interne markt zouden moeten gelden?