Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0737/04 van José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) aan de Commissie. Deelneming van studenten aan Erasmus.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0737/04 van José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) aan de Commissie. Deelneming van studenten aan Erasmus.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/667


(2004/C 84 E/0753)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0737/04

van José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) aan de Commissie

(11 maart 2004)

Betreft: Deelneming van studenten aan Erasmus

Beschikt de Commissie over precieze statistieken betreffende het aantal Europese universiteitsstudenten dat tot nu toe aan het Erasmus-programma deelgenomen heeft? Kent zij de cijfers per lidstaat en per regio? Zo ja, wat zijn dan deze cijfers?

Kan de Commissie specifieke gegevens verschaffen over de Autonome Gemeenschap Valencia die een vergelijking met andere regio's mogelijk maken?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(19 april 2004)

De Commissie wil het geachte parlementslid meedelen dat een reeks statistieken over de Erasmus-mobiliteit, waaronder een verdeling naar lidstaat, beschikbaar is op de website van Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur. Het internetadres is als volgt: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ socrates/erasmus/stat_en.html.

Wat de verdeling van de statistieken naar regio betreft, bestaat een meer gedetailleerde gegevensbank die beschikbaar is in alle nationale agentschappen van Socrates/Erasmus.

Wat de Autonome Gemeenschap Valencia betreft, verzoekt de Commissie het geachte parlementslid bijgevolg contact op te nemen met het nationaal agentschap van Spanje op het volgende adres:

Agencia Nacional Erasmus

Consejo de Coordinacion Universitaria

Ciudad Universitaria s/n

E-28040 Madrid

Contactpersoon: Mevr. Maria Teresa Diez Iturrioz

Tel: (34-91)453 98 00

E-mail: mariateresa.diez@cuniv.mec.es