Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0824/04 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Vaccinatie van hobbydieren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0824/04 van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie. Vaccinatie van hobbydieren.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/451


(2004/C 84 E/0526)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0824/04

van Alexander de Roo (Verts/ALE) aan de Commissie

(8 maart 2004)

Betreft: Vaccinatie van hobbydieren

De groep hobbydierhouders in Europa neemt snel toe. Alleen al Nederland telt ruim 250 000 hobbydierhouders. Het betreft hier de houders van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, zwanen, kwartels, duiven, fazanten, pauwen, patrijzen, loopvogels (struisvogels, emoes en nandoes) en duiven die niet voor de consumptie worden gehouden.

Naar aanleiding van de uitbraak van vogelpest in 2003 heb ik vragen gesteld aan de Commissie met betrekking tot het preventief ruimen van hobbydieren (schriftelijke vraag E-1401/03(1)).

In antwoord op mijn vraag antwoordde Commissaris Byrne (2 juni 2003) dat een betrokken lidstaat als noodmaatregel tot noodvaccinatie kan overgaan rondom een besmettingshaard, na kennisgeving aan de Commissie. Betrokken lidstaten hebben de beleidsvrijheid tot preventief ruimen of tot preventief vaccineren. In beide gevallen na kennisgeving aan de Commissie.

Dit betekent in de praktijk dat hobbydieren preventief kunnen worden ingeënt.

De Europese Commissie en de Raad (Landbouw) zijn bezig met een nieuwe wet.

Hoe wordt in de nieuwe wet de positie van hobbydieren geregeld: komt er een aparte status voor hobbydieren (met de mogelijkheid voor preventief vaccineren) of blijft de mogelijkheid bestaan dat hobbydieren alsnog geruimd moeten worden?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(1 april 2004)

De Commissie is bezig met de beoordeling van de uitbraak van vogelpest in de Europese Unie in 2003 en de uitbraak die zich op dit moment voordoet in Azië en Noord-Amerika. Op basis van de lessen die uit deze gebeurtenissen zijn getrokken en de adviezen die door wetenschappers zijn uitgebracht, wordt een voorstel tot herziening van de wetgeving inzake vogelpest opgesteld. De Commissie is voornemens dit voorstel in 2004 bij het Europees Parlement en de Raad in te dienen. In dit kader zal ook aandacht worden besteed aan de vaccinatie van vogels die voor consumptie of als hobby worden gehouden, waarbij alle relevante epidemiologische en socio-economische gevolgen en het welzijn van de dieren in aanmerking zal worden genomen. De Commissie moet echter ook rekening houden met de internationale ontwikkelingen op dit gebied en met name met de normen van het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE).