Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0837/04 van Joaquim Piscarreta (PPE-DE) aan de Commissie. Concurrentievervalsing in de wijnsector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0837/04 van Joaquim Piscarreta (PPE-DE) aan de Commissie. Concurrentievervalsing in de wijnsector.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/680


(2004/C 84 E/0766)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0837/04

van Joaquim Piscarreta (PPE-DE) aan de Commissie

(8 maart 2004)

Betreft: Concurrentievervalsing in de wijnsector

De Europese Commissie heeft op 23 februari 2004 de nieuwe etiketteringsvoorschriften voor wijn in de Europese Unie goedgekeurd, waardoor het voor derde landen mogelijk wordt op het grondgebied van de Gemeenschap voor wijn de traditionele aanduidingen „tawny”, „vintage” of „ruby” te gebruiken en deze wijn vervolgens naar de Europese Unie te exporteren.

Kan de Commissie derhalve op het volgende reageren:

In de streek waar portwijn verbouwd wordt zijn altijd de benamingen „tawny”, „vintage” of „ruby” gebruikt;

Voor Maderawijn zijn altijd de benamingen „canteiro”, „frasqueira” of „reserva velha” gebruikt;

Voor beide wijnsoorten is de kwaliteit en het internationale imago verbeterd door deze benamingen te gebruiken;

De nieuwe etiketteringsvoorschriften zullen het gebruik van dit soort aanduidingen doen verwateren hetgeen schadelijke gevolgen zal hebben voor de producenten van port en madera en voor de producten zelf, hetgeen een echte concurrentievervalsing vormt;

In het kader van de onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft de Europese Unie altijd gepleit voor een evenwichtig akkoord, met name ten aanzien van non-tarifaire kwesties;

Deze non-tarifaire kwesties behelzen onder meer de bescherming van oorsprongsaanduidingen, merken, enz;

Zoals bekend zijn de onderhandelingen van de WTO vastgelopen sinds de mislukking van de onderhandelingsronde van Cancun in september jl;

Tegen deze achtergrond mag de Europese Unie geen concessies doen die buiten de context vallen van de WTO-onderhandelingen of zou dat niet moeten doen.

1.

Waarom heeft de Europese Commissie nieuwe etiketteringsvoorschriften voor wijn goedgekeurd die buiten het kader van het onderhandelingskader met de WTO vallen;

2.

Welk voordeel heeft de Europese Unie volgens de Commissie van deze ongebruikelijke en onverwachte concessies;

3.

Hoe beoordeelt de Commissie de gevolgen van dit besluit voor de communautaire producenten, met name de producenten uit de port-regio en die uit de regio Madeira?