Home

Doorhaling van zaak C-137/03

Doorhaling van zaak C-137/03

17.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/36


Doorhaling van zaak C-137/03(1)

(2004/C 94/102)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 19 januari 2004 de doorhaling in het register gelast van zaak C-137/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek.