Home

Beroep, op 30 januari 2004 ingesteld door Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia A.V.E.E. (S.A.) tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Beroep, op 30 januari 2004 ingesteld door Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia A.V.E.E. (S.A.) tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

17.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/46


Beroep, op 30 januari 2004 ingesteld door Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia A.V.E.E. (S.A.) tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

((aak T-35/04) Procestaal: te bepalen overeenkomstig artikel 131, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering)

(2004/C 94/130)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 30 januari 2004 beroep tegen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) ingesteld door Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia A.V.E.E. (S.A.), te Pikermi, Attika (Griekenland), vertegenwoordigd door C. Chrissanthis, advocaat.

Andere partij voor de kamer van beroep: Ferrero oHG mbH.

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

de bestreden beslissing te vernietigen en/of te wijzigen in die zin dat de oppositie van interveniënte wordt afgewezen en de inschrijving van de betreffende gemeenschapsmerkaanvraag nr. 1 010 099 daadwerkelijk wordt aanvaard;

de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk definitief en volledig af te wijzen voor alle klassen waarvoor deze oppositie werd toegewezen;

het Bureau en interveniënte te verwijzen in de kosten, de kosten van de oppositieprocedure en van de procedure voor de kamer van beroep daaronder begrepen.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk:

beeldmerk „Ferró” — aanvraagnr. 1 010 099 voor waren en diensten van de klassen 29, 30 en 42

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:

Ferrero oHG mbH

Oppositiemerk of -teken:

woordmerk „FERRERO” (Duits merk nr. 956 671) voor waren van de klassen 5, 29, 30, 32 en 33

Beslissing van de oppositieafdeling:

gedeeltelijke toewijzing van de oppositie voor de volgende waren van klasse 30: „koffie, thee, suiker, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, beschuit (biscuit), banketbakkerswaren, deegwaren, consumptie-ijs, siroop, gist, rijsmiddelen, allerlei soorten broodwaren, honing, melassestroop”

Beslissing van de kamer van beroep:

verwerping van het beroep

Middelen:

schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad;