Home

Beroep, op 1 maart 2004 ingesteld door Åsa Sundholm tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Beroep, op 1 maart 2004 ingesteld door Åsa Sundholm tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

17.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/66


Beroep, op 1 maart 2004 ingesteld door Åsa Sundholm tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak T- 86/ 04)

(2004/C 94/163)

Procestaal: Frans

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 1 maart 2004 beroep ingesteld tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen door Åsa Sundholm, wonende te Brussel, vertegenwoordigd door Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis en Etienne Marchal, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg.

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

het besluit van 10 april 2003 tot opstelling van het rapport van verzoeksters loopbaanontwikkeling over de periode van 1 juli 2001 tot 31 december 2002 nietig te verklaren;

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep stelt verzoekster dat in het betwiste rapport in strijd met artikel 7, lid 2, van de algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 43 van het Statuut wordt gewezen op haar gerechtvaardigde absenties en haar gezondheidstoestand. Zij stelt ook een kennelijke beoordelingsfout wegens inconsistentie tussen het commentaar en de cijfers in dit rapport. Ten slotte, aldus verzoekster, is het rapport onvoldoende gemotiveerd, te meer daar het afwijkt van de aanbevelingen van het paritair beoordelingscomité en volgens artikel 8, lid 7, van de algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 43 van het Statuut moest voorzien zijn van een relevante motivering.