Home

Doorhaling van zaak C-225/01

Doorhaling van zaak C-225/01

17.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/33


Doorhaling van zaak C-225/01(1)

(2004/C 94/75)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 26 januari 2004 de doorhaling in het register gelast van zaak C-225/01 (verzoek van het Tribunale civile di Genova om een prejudiciële beslissing): Off-Road Action sas Model Toys di Luca Luperini tegen Prefetto di Genova.