Home

Zaak T-39/04: Beroep, op 5 februari 2004 ingesteld door Orsay GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Zaak T-39/04: Beroep, op 5 februari 2004 ingesteld door Orsay GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

30.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/69


Beroep, op 5 februari 2004 ingesteld door Orsay GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

(Zaak T-39/04)

(2004/C 106/140)

Procestaal: te bepalen overeenkomstig artikel 131, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering

Taal van het verzoekschrift: Duits

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 5 februari 2004 beroep tegen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) ingesteld door Orsay GmbH, te Willstätt (Duitsland), vertegenwoordigd door D. von Schultz, advocaat.

Andere partij voor de kamer van beroep: José Jiménez Arellano SA, te Madrid.

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 3 november 2003 (zaak R 394/2002-4) en beslissing 405/2002 van de oppositieafdeling van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 25 februari 2002 te vernietigen, voorzover daarbij gemeenschapsmerkaanvraag nr. 1 042 613 op grond van oppositie nr. B 242 059 voor de waren „kledingartikelen; laarzen, schoenen en pantoffels; hoofddeksels” werd afgewezen;

vast te stellen, dat gemeenschapsmerkaanvraag nr. 1 042 613 voor „O orsay” voor de waren „kledingartikelen; laarzen, schoenen en pantoffels; hoofddeksels” van klasse 25 dient te worden ingeschreven door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt;

het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure, de kosten van de procedure voor de kamer van beroep en de kosten van deze procedure.

Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk:

beeldmerk „O orsay” voor waren van de klassen 23, 24 en 25 (garens; weefsels en gebreide stoffen; dekens en tafellakens; kledingartikelen; laarzen, schoenen en pantoffels; hoofddeksels) – aanvraagnr. 1 042 613

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:

José Jiménez Arellano SA

Oppositiemerk of -teken:

Spaans en Portugees beeldmerk „D'ORSAY” onder meer voor waren van klasse 25

Beslissing van de oppositieafdeling:

afwijzing van de merkaanvraag voor de waren „kledingartikelen; laarzen, schoenen en pantoffels; hoofddeksels”. Afwijzing van de oppositie voor het overige.

Beslissing van de kamer van beroep:

verwerping van verzoeksters beroep

Middelen:

de beslissing van het Bureau schendt artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94;

aangezien ervan dient te worden uitgegaan dat de conflicterende tekens „O orsay” en „D'ORSAY” tegenover elkaar worden geplaatst, valt auditief verwarringsgevaar weg;

visueel en associatief verwarringsgevaar zijn uitgesloten.