Home

Rectificatie op de uitnodiging tot het indienen van voorstellen met het oog op het verkrijgen van subsidies op het gebied van vervoer — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2004 (Publicatieblad van de Europese Unie C 103 van 29 april 2004 )

Rectificatie op de uitnodiging tot het indienen van voorstellen met het oog op het verkrijgen van subsidies op het gebied van vervoer — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2004 (Publicatieblad van de Europese Unie C 103 van 29 april 2004 )

8.5.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 132/10


Rectificatie op de uitnodiging tot het indienen van voorstellen met het oog op het verkrijgen van subsidies op het gebied van vervoer — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2004

(Publicatieblad van de Europese Unie C 103 van 29 april 2004)

(2004/C 132/04)

Op bladzijde 97 wordt het volgende punt B.5. toegevoegd:

„B.5. Beprijzing van transport in stedelijke gebieden

Opzetten van een politiek netwerk van stedelijke politici en technici dat zich bezig houdt met de kernzaken rond beprijzing van transport in stedelijke gebieden. Het netwerk moet geleid worden door een stad en steden bevatten die in verschillende stadia van ontwikkeling en invoering van hun strategie voor beprijzing zijn. Thema's die aan de orde moeten komen moeten worden voorgesteld en er moet rekening worden gehouden met relevante afgesloten en lopende activiteiten.”