Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 8 juli 2004 in zaak T-198/01: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Staatssteun — Beroep tot nietigverklaring — Criterium van particulier investeerder — Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden — Rechten van verdediging — Motivering)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 8 juli 2004 in zaak T-198/01: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Staatssteun — Beroep tot nietigverklaring — Criterium van particulier investeerder — Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden — Rechten van verdediging — Motivering)

25.9.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 239/15


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 8 juli 2004

in zaak T-198/01: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Staatssteun - Beroep tot nietigverklaring - Criterium van particulier investeerder - Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden - Rechten van verdediging - Motivering)

(2004/C 239/30)

Procestaal: Duits

In zaak T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, gevestigd te Ilmenau (Duitsland), aanvankelijk vertegenwoordigd door S. Gerrit en C. Arhold, vervolgens door C. Arhold en N. Wimmer, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door V. Kreuschitz en V. Di Bucci als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, ondersteund door Schott Glas, gevestigd te Mainz (Duitsland), vertegenwoordigd door U. Soltész, advocaat betreffende een beroep tot nietigverklaring van beschikking 2002/185/EG van de Commissie van 12 juni 2001 betreffende staatssteun van Duitsland ten gunste van Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (Duitsland) (PB 2002, L 62, blz. 30), heeft het Gerecht (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: R. García-Valdecasas, kamerpresident, P. Lindh, J. D. Cooke, H. Legal en M. E. Martins Ribeiro, rechters, griffier: D. Christensen, administrateur, op 8 juli 2004 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Verwerpt het beroep.

2)

Verstaat dat verzoekster haar eigen kosten, alsmede die van de Commissie en interveniënte in de hoofdzaak en in de kortgedingprocedure zal dragen.