Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 6 juli 2004 in zaak T-117/02, Grupo El Prado Cervera, SL tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van woordmerk CHUFAFIT als gemeenschapsmerk — Oudere nationale woord- en beeldmerken CHUFI — Verwarringsgevaar — Associatiegevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 6 juli 2004 in zaak T-117/02, Grupo El Prado Cervera, SL tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van woordmerk CHUFAFIT als gemeenschapsmerk — Oudere nationale woord- en beeldmerken CHUFI — Verwarringsgevaar — Associatiegevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94)

25.9.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 239/18


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 6 juli 2004

in zaak T-117/02, Grupo El Prado Cervera, SL tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag tot inschrijving van woordmerk CHUFAFIT als gemeenschapsmerk - Oudere nationale woord- en beeldmerken CHUFI - Verwarringsgevaar - Associatiegevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94)

(2004/C 239/36)

Procestaal: Duits

In zaak T-117/02, Grupo El Prado Cervera, SL, gevestigd te Valencia (Spanje), vertegenwoordigd door P. Koch Moreno, advocaat, tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (gemachtigden: J. F. Crespo Carillo en G. Schneider), andere partij voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënt voor het Gerecht: Helene Debuschewitz e.a. in de hoedanigheid van de erven van Johann Debuschewitz, wonende te Rösrath-Forsbach (Duitsland), vertegenwoordigd door E. Krings, advocaat, betreffende een verzoek tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 12 februari 2002 (zaak R 798/2001-1) inzake de oppositieprocedure tussen Grupo El Prado Cervera, SL, en J. Debuschewitz, heeft het Gerecht (Eerste kamer), samengesteld als volgt: B. Vesterdorf, kamerpresident, P. Mengozzi en E. Martins Ribeiro, rechters; griffier: I. Natsinas, administrateur, op 6 juli 2004 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Verwerpt het beroep.

2)

Verwijst verzoekster in de kosten.