Home

Verkiezing van de president van het Gerecht

Verkiezing van de president van het Gerecht

9.10.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 251/12


Verkiezing van de president van het Gerecht

(2004/C 251/21)

Op 8 september 2004 heeft het Gerecht overeenkomstig artikel 7 van het Reglement voor de procesvoering rechter B. Vesterdorf tot president van het Gerecht gekozen voor de periode van 8 september 2004 tot en met 31 augustus 2007.