Home

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken

18.12.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/3


NIEUWE NATIONALE ZIJDE VAN VOOR CIRCULATIE BESTEMDE EUROMUNTSTUKKEN

(2004/C 313/03)

Image

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde gedenkmunt van 2 EUR die door de Italiaanse Republiek wordt uitgegeven

Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden, publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten(1). Volgens de conclusies van de Raad van 8 december 2003(2) is het de lidstaten en de landen die met de Gemeenschap een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij voor circulatie bestemde euromuntstukken mogen uitgeven, toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde eurogedenkmunten uit te geven, op voorwaarde dat per land maximaal één munt per jaar wordt uitgegeven en dat daarvoor altijd het muntstuk van 2 EUR wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie bestemde euromunten, maar hebben aan de nationale voorzijde een speciaal herdenkingssymbool.

Uitgevende staat: Italiaanse Republiek.

Te gedenken gebeurtenis: Vijfde decennium van het Wereldvoedselprogramma.

Beschrijving van het ontwerp: Op de voorgrond staat de afbeelding van een naar rechts gekantelde wereldbol met het opschrift „WORLD FOOD PROGRAMME” en daarbovenuitstekend een korenaar, een maïskolf en een rijstaar, de drie graansoorten die de essentiële voedselbronnen van de wereld voorstellen. Rechts van de wereldbol staat een I bovenop een R, het monogram van „Repubblica Italiana”, met daaronder een kleinere combinatie van de letters U en P, de initialen van de graveur, Uliana Pernazza. Bovenaan links van de wereldbol staat het muntteken „R” en onder de wereldbol het jaartal „2004”. Langs de buitenrand staan de twaalf sterren van de Europese Unie.

Oplage: Maximaal 16 miljoen munten.

Verwachte datum van uitgifte: 15 december 2004.