Home

Doorhaling van zaak C-274/03

Doorhaling van zaak C-274/03

18.12.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/11


Doorhaling van zaak C-274/03(1)

(2004/C 314/24)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 16 september 2004 de doorhaling in het register gelast van zaak C-274/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland.