Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 14 oktober 2004 in zaak T-54/02, Vereins- und Westbank AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Mededinging — Artikel 81 EG — Prijsafspraken en provisiestructuur voor wisselen van chartale valuta — Duitsland — Verstekprocedure)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 14 oktober 2004 in zaak T-54/02, Vereins- und Westbank AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Mededinging — Artikel 81 EG — Prijsafspraken en provisiestructuur voor wisselen van chartale valuta — Duitsland — Verstekprocedure)

18.12.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/13


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 14 oktober 2004

in zaak T-54/02, Vereins- und Westbank AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Mededinging - Artikel 81 EG - Prijsafspraken en provisiestructuur voor wisselen van chartale valuta - Duitsland - Verstekprocedure)

(2004/C 314/34)

Procestaal: Duits

In zaak T-54/02, Vereins- und Westbank AG, gevestigd te Hamburg (Duitsland), vertegenwoordigd door J. Schulte, M. Ewen en A. Neus, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, betreffende een verzoek tot nietigverklaring van beschikking 2003/25/EG van de Commissie van 11 december 2001 in een procedure op grond van artikel 81 EG [Zaak COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) — Bankkosten voor het wisselen van eurozonevaluta's — Duitsland] (PB 2003, L 15, blz. 1), heeft het Gerecht (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: P. Lindh, kamerpresident, R. García-Valdecasas en J. D. Cooke, rechters; griffier: H. Jung, op 14 oktober 2004 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Beschikking 2003/25/EG van de Commissie van 11 december 2001 in een procedure op grond van artikel 81 EG [Zaak COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) — Bankkosten voor het wisselen van eurozonevaluta's — Duitsland], wordt nietig verklaard voorzover zij verzoekster betreft.

2)

De Commissie wordt verwezen in de kosten.