Home

Oproep tot het indienen van voorstellen 2005 — Communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008)Voor de EER relevante tekst

Oproep tot het indienen van voorstellen 2005 — Communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008)Voor de EER relevante tekst

15.1.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 11/9


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2005

Communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008)

(2005/C 11/10)

(Voor de EER relevante tekst)

De Commissie doet hierbij een oproep tot het indienen van voorstellen „Volksgezondheid — 2005” in het kader van het communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008)(1).

De uiterste datum voor de indiening van voorstellen is 15 april 2005.

Alle inlichtingen, met name het besluit van de Commissie tot goedkeuring van het werkprogramma voor 2005 voor de uitvoering van het communautaire actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008), met inbegrip van het jaarlijkse werkprogramma voor subsidies, en de algemene beginselen en criteria voor de selectie van acties van het programma „Volksgezondheid” en de toekenning van subsidies daarvoor, zijn beschikbaar op het volgende internetadres:

http://europa.eu.int/comm/health/ph_programme/howtoapply/how_to_apply_fr.htm