Home

Doorhaling van zaak C-62/04

Doorhaling van zaak C-62/04

22.1.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 19/17


Doorhaling van zaak C-62/04(1)

(2005/C 19/38)

(Procestaal: Italiaans)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 28 september 2004 de doorhaling in het register gelast van zaak C-62/04: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek.