Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 30 november 2004 in zaak T-173/03, Anne Geddes tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (Gemeenschapsmerk — Woordmerk NURSERYROOM — Absolute weigeringsgronden — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening EG nr. 40/94)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 30 november 2004 in zaak T-173/03, Anne Geddes tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (Gemeenschapsmerk — Woordmerk NURSERYROOM — Absolute weigeringsgronden — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening EG nr. 40/94)

5.2.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 31/20


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 30 november 2004

in zaak T-173/03, Anne Geddes tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)(1)

(Gemeenschapsmerk - Woordmerk NURSERYROOM - Absolute weigeringsgronden - Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening EG nr. 40/94)

(2005/C 31/40)

Procestaal: Engels

In zaak T-173/03, Anne Geddes, wonende te Auckland (Nieuw-Zeeland), vertegenwoordigd door G. Farrington, sollicitor, tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (gemachtigden: E. Dijkema en A. Folliard-Monguiral), betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 13 februari 2003 (zaak R 839/2001-4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk NURSERYROOM als gemeenschapsmerk, heeft het Gerecht (Tweede kamer), samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters, griffier: J. Plingers, administrateur, op 30 november 2004 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster wordt verwezen in de kosten.