Home

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 14 december 2004 in zaak C-1/04 SA, Tertir-Terminais de Portugal SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Verzoek om verlof tot het leggen van conservatoir derdenbeslag onder de Commissie van de Europese Gemeenschappen)

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 14 december 2004 in zaak C-1/04 SA, Tertir-Terminais de Portugal SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Verzoek om verlof tot het leggen van conservatoir derdenbeslag onder de Commissie van de Europese Gemeenschappen)

19.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 69/4


BESCHIKKING VAN HET HOF

(Derde kamer)

van 14 december 2004

in zaak C-1/04 SA, Tertir-Terminais de Portugal SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Verzoek om verlof tot het leggen van conservatoir derdenbeslag onder de Commissie van de Europese Gemeenschappen)

(2005/C 69/08)

Procestaal: Frans

In zaak C-1/04 SA, betreffende een verzoek om verlof tot het leggen van conservatoir derdenbeslag onder de Commissie van de Europese Gemeenschappen, ingediend op 15 maart 2004, Tertir-Terminais de Portugal SA, gevestigd te Terminal do Freixieiro (Portugal) (advocaten: G. Vandersanden, C. Houssa, L. Levi en F. Gonçalves Pereira), tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: I. Martinez del Peral Cagigal en F. Clotuche-Duvieusart), heeft het Hof (Derde kamer), samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, A. Borg Barthet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský en A. Ó Caoimh, rechters; advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer; griffier: R. Grass, op 14 december 2004 een beschikking gegeven waarvan het dictum luidt als volgt:

1.

Het verzoek wordt afgewezen.

2.

Tertir-Terminais de Portugal SA wordt verwezen in de kosten.