Home

Zaak T-483/04: Beroep, op 8 december 2004 ingesteld door Armour Pharmaceutical Company tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Zaak T-483/04: Beroep, op 8 december 2004 ingesteld door Armour Pharmaceutical Company tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

19.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 69/21


Beroep, op 8 december 2004 ingesteld door Armour Pharmaceutical Company tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak T-483/04)

(2005/C 69/39)

Taal van het verzoekschrift: Frans

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 8 december 2004 beroep tegen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) ingesteld door Armour Pharmaceutical Company, gevestigd te Bridgewater (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door R. Gilbey, advocaat.

Andere partij in de procedure voor de vierde kamer van beroep: Teva Pharmaceutical Industries Limited.

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

1.

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 7 september 2004 (zaak R 295/2003-4) te vernietigen en de beslissing van de oppositieafdeling van 28 februari 2003 houdende volledige toewijzing van de oppositie te bevestigen;

2.

verweerder te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Betrokken gemeenschapsmerk:

woordmerk „GALZIN” voor waren van klasse 5 (farmaceutische producten voor de behandeling van de ziekte van Wilson) – aanvraagnr. 1 606 102

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:

verzoekster

Oppositiemerk of -teken:

nationaal woordmerk „CALSYN” voor waren van klasse 5 (farmaceutische en geneeskundige producten en meer in het bijzonder preparaten op basis van calcium) – Frans merk nr. 1 226 303

Beslissing van de oppositieafdeling:

toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep:

vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling

Middelen:

onjuiste uitlegging van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 van de Raad, aangezien niet alle geclaimde waren in aanmerking zijn genomen en er geen globale vergelijking van de twee merken is verricht. De waren waarop de twee conflicterende merken betrekking hebben, zijn soortgelijk.