Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 26 januari 2005 in zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Reglement van Fédération internationale de football association (FIFA) betreffende de activiteit van spelersmakelaars — Besluit van ondernemersvereniging — Artikelen 49 EG, 81 EG en 82 EG — Klacht — Gebrek aan communautair belang — Afwijzing)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 26 januari 2005 in zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Reglement van Fédération internationale de football association (FIFA) betreffende de activiteit van spelersmakelaars — Besluit van ondernemersvereniging — Artikelen 49 EG, 81 EG en 82 EG — Klacht — Gebrek aan communautair belang — Afwijzing)

2.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/28


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 26 januari 2005

in zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Reglement van Fédération internationale de football association (FIFA) betreffende de activiteit van spelersmakelaars - Besluit van ondernemersvereniging - Artikelen 49 EG, 81 EG en 82 EG - Klacht - Gebrek aan communautair belang - Afwijzing)

(2005/C 82/54)

Procestaal: Frans

In zaak T-193/02, Laurent Piau, wonende te Nantes (Frankrijk), vertegenwoordigd door M. Fauconnet, advocaat, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: O. Beynet en A. Bouquet, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg), ondersteund door Fédération internationale de football association (FIFA), gevestigd te Zurich (Zwitserland), vertegenwoordigd door F. Louis en A. Vallery, advocaten, betreffende een beroep tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 15 april 2002 tot afwijzing van verzoekers klacht met betrekking tot het reglement van de Fédération internationale de football association (FIFA) betreffende de activiteit van spelersmakelaars, heeft het Gerecht (Vierde kamer), samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en M. Vilaras, rechters; griffier: I. Natsinas, administrateur, op 26 januari 2005 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1

Het beroep wordt verworpen.

2

Verzoeker wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van de Commissie.

3

De Fédération internationale de football association draagt haar eigen kosten.