Home

Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 1e aanvulling op de 23e volledige uitgave

Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 1e aanvulling op de 23e volledige uitgave

8.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 86/1


GEMEENSCHAPPELIJKE RASSENLIJST VOOR LANDBOUWGEWASSEN

1e aanvulling op de 23e volledige uitgave

(2005/C 86 A/01)

INHOUD

Toelichting

Lijst van de landbouwgewassen

I.

Bieten

1.

Beta vulgaris L. - Suikerbiet

2.

Beta vulgaris L. - Voederbiet

II.

Groenvoedergewassen

5.

Agrostis stolonifera L. - Wit struisgras

12.

Dactylis glomerata L. - Kropaar

13.

Festuca arundinacea Schreber - Rietzwenkgras

14.

Festuca ovina L. - Schapegras

15.

Festuca pratensis Hudson - Beemdlangbloem

16.

Festuca rubra L. - Roodzwenkgras

16A.

× Festulolium

17.

Lolium multiflorum Lam. - Westerwolds/Italiaans raaigras

1

Ssp. alternativum

2

Ssp. non alternativum

18.

Lolium perenne L. - Engels raaigras

19.

Lolium × boucheanum Kunth - Gekruist raaigras

22.

Phleum pratense L. - Timothee

25.

Poa palustris L. - Moerasbeemdgras

26.

Poa pratensis L. - Veldbeemdgras

30.

Lotus corniculatus L. - Rolklaver

31.

Lupinus albus L. - Witte lupine

32.

Lupinus angustifolius L. - Blauwe lupine

33.

Lupinus luteus L. - Gele lupine

35.

Medicago sativa L. - Luzerne

38.

Pisum sativum L. (Partim) - Voedererwt

39.

Trifolium alexandrinum L. - Alexandrijnse klaver

41.

Trifolium incarnatum L. - Incarnaatklaver

42.

Trifolium pratense L. - Rode klaver

43.

Trifolium repens L. - Witte klaver

46.

Vicia faba L. (Partim) - Paardeboon/Veldboon

48.

Vicia sativa L. - Voederwikke

49.

Vicia villosa Roth. - Zachte wikke

50.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Koolraap

51.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Mergkool

53.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Bladrammenas

III.

Oliehoudende planten en vezelgewassen

55.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Raapzaad

57.

Brassica napus L. (partim) - Koolzaad

59.

Cannabis sativa L. - Hennep

62.

Gossypium spp. - Katoen

63.

Helianthus annuus L. - Zonnebloem

64.

Linum usitatissimum L. - Vlas

65.

Papaver somniferum L. - Blauwmaanzaad

67.

Glycine max (L.) Merrill - Soja

IV.

Granen

68.

Avena sativa L. - Haver

69.

Hordeum vulgare L. - Gerst

1

Tweerijige gerst

2

Meerrijige gerst

70.

Oryza sativa L. - Rijst

71.

Phalaris canariensis L. - Kanariezaad

72.

Secale cereale L. - Rogge

73.

Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorgho

75.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Hybriden die het product zijn van een kruising van sorgho en soedangras

76.

× Triticosecale Wittm. - Triticale (zelfbestuivende rassen)

77.

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Zachte tarwe

78.

Triticum durum Desf. - Harde tarwe

79.

Triticum spelta L. - Spelt

80.

Zea mays L. - Maïs

V.

Aardappelen

81.

Solanum tuberosum L. - Aardappel

TOELICHTING

1.

Deze 1e aanvulling op de 23e volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen(1) bevat de wijzigingen die moeten worden aangebracht op grond van gegevens die de Commissie heeft ontvangen van de lidstaten.

2.

Deze aanvulling volgt de indeling van de 23e volledige uitgave en de toelichting daarbij is ook hierop van toepassing.

3.

De aanvulling bestrijkt de periode tot en met 31 december 2004.

4.

De wijzigingen ten opzichte van de 23e volledige uitgave zijn als volgt in kolom 4 aangeduid:

:

(add.)

:

nieuw in de gemeenschappelijke rassenlijst;

:

(mod.)

:

gewijzigd ten opzichte van de 23e volledige uitgave. Deze gegevens vervangen de gegevens in de 22e volledige uitgave;

:

(del.)

:

betekent dat de opname alsook alle daarop betrekking hebbende gegevens van de gemeenschappelijke rassenlijst geschrapt zijn.

5.

Deze aanvulling betreft de aangemelde rassen die onder artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad(2) vallen.

6.

Indien het nummer van de instandhouder in de 23e volledige uitgave niet is opgenomen, kunnen de naam en het adres van de instandhouder verkregen worden bij de in de lijst van de betreffende lidstaat of het betreffende EVA-land genoemde instantie.

I

1.BETA VULGARIS L.

1

2

3

4

Achat

*DE 214, *ES 1041, *SE 70

D m (2) (mod.)

Alfa

(del.)

Anca

*CZ 69, (*)DE 105

P m (4) (mod.)

Ancona

f: 30.6.2007

Annie

(del.)

Antilope

*FR 12549

P m (4) (add.)

Araxia

*DK 28

m (2) (add.)

Arcanta

*FR 12607, *SE 121

D m (2) (mod.)

Arthur

(*)DE 510, *PL 268

D m (2) (mod.)

Assist

*CZ 16, *NL 519

P m (4) (mod.)

Astor

f: 30.6.2006

Atlantis

*BE 1497, (*)FR 8018, *IRL 131, *NL 633

P m (4) (mod.)

Atoll

(del.)

Baltika

*DE 3252, *ES 1669, *HU 5020, *AT 533

D m (2) (mod.)

Baron

f: 30.6.2005

Blenheim

*NL 633

P m (4) (mod.)

Bonitos

f: 30.6.2007

Break

*IT 107

D m (2) (mod.)

Calibra

*ES 1105

D m (2) (add.)

Cardinal

(del.)

Cercos

f: 30.6.2006

Ceylon

*DK 11

m (3) (add.)

Chance

*BE 1703

P m (4) (mod.)

Chorus

*PL 200

P m (4) (mod.)

Christella

(*)DE 105, *FR 12266

P m (4) (mod.)

Chrobry

(*)DE 5932, *PL 200

P m (4) (mod.)

Classica

*DK 28

m (3) (add.)

Coccinelle

*FR 12549

D m (2) (add.)

Concordia

*DK 28

m (3) (add.)

Consul

(del.)

Coraza

*ES 4706

D m (2) (add.)

Dialog

*CZ 46

P m (4) (mod.)

Dinero

*DK 11

m (2) (add.)

Diwo

f: 30.6.2006

Dojana

(*)DE 105, *PL 36

P m (4) (mod.)

Dominator

*CZ 68, (*)DE 510

P m (4) (mod.)

Dwina

f: 30.6.2007

Economy

*CZ 68, (*)DE 510

P m (4) (mod.)

Elixir

*ES 1669

D m (2) (add.)

Enikő

f: 30.6.2006

Enya

*DK 28

m (2) (add.)

Esgueva

*ES 2048

D m (2) (add.)

Eskada

*CZ 69, (*)DE 105

P m (4) (mod.)

Falvia

f: 30.6.2006

Firenze

*SE 86

D m (2) (add.)

Fit

*IT 107

D m (2) (mod.)

Forte

f: 31.12.2006

Fortis

*BE 1703

P m (4) (mod.)

Gabriela

*ES 1105

D m (2) (mod.)

Gaudi

f: 30.6.2006

Helix

*DE 7408

P m (4) (mod.)

Henrike

(*)DE 510, *PL 268

D m (2) (mod.)

Hunter

*CZ 68, (*)DE 510

P m (4) (mod.)

Imperial

*DE 3252, *ES 1669

D m (2) (mod.)

Julietta

*DK 28, *SE 89

D m (2) (add.)

Kawejana

(*)DE 510, *PL 36

P m (4) (mod.)

Kilo

*BE 1703

D m (2) (mod.)

Konfekt

f: 30.6.2007

Kredo

f: 31.12.2006

Kujawska

(*)DE 510, *PL 36

P m (4) (mod.)

Kulta

*SE 121

D m (2) (add.)

Kutrowska

(*)DE 3215, *PL 36

P m (4) (mod.)

Larice

*ES 3523

D m (2) (mod.)

Leandra

*DE 105, *ES 1105

D m (2) (mod.)

Leopard

*FR 12549

D m (2) (add.)

Licorne

*FR 12549

P m (4) (add.)

Lord

*CZ 68, *DE 510

D m (2) (mod.)

Lubelska

(*)DE 510, *PL 36

P m (4) (mod.)

Lustro

(*)DE 5932, *PL 200

P m (4) (mod.)

Malin

*SE 72

D m (2) (add.)

Mars

*DK 125, *DE 214, *HU 5227, *UK 717

D m (2) (mod.)

Mathia

(del.)

Mekka

*DK 11

D m (2) (mod.)

Mentor

*DK 11

m (2) (add.)

Milos

(del.)

Miriam

*ES 1105

D m (2) (add.)

Monarch

*FR 8506

P m (4) (mod.)

Nemo

*BE 1703

D m (2) (mod.)

Opus

f: 30.6.2006

Osma

*ES 1517

D m (2) (add.)

Palace

*DK 11

m (2) (add.)

Pilos

(del.)

Poljana

(*)DE 510, *PL 36

P m (4) (mod.)

Polyx 2

*BE 221

P m (7) (mod.)

Prince

*DE 510, *FR 8506, *PL 268

P m (4) (mod.)

Record

*IT x

D m (2) (mod.)

Reine

(del.)

Rizor

*GR 14, *ES 1519, (*)FR 11260, *IT x

D m (2) (mod.)

Rush

*BE 221, *IRL 103

P m (4) (mod.)

Salve

(del.)

Sandomierska

(*)DE 510, *PL 36

P m (4) (mod.)

Sapporo

*SE 98

D m (2) (mod.)

Saskia

(*)DE 510, *PL 36

P m (4) (mod.)

Sheila

*BE 221

P m (4) (mod.)

Sierra

*IT 107

D m (2) (mod.)

Simos

(del.)

Sofarizo

*LT 58, *AT 535, *SL 170

D m (2) (mod.)

Sucratop

*BE 1497

P m (4) (mod.)

Suez

*DK 11, *FR 11539

D m (2) (mod.)

Sylvia

f: 30.6.2006

Tibet

*DK 11

m (2) (add.)

Toronto

(del.)

Tunis

*DK 11

m (2) (add.)

Verdi

*ES 1517

D m (2) (add.)

Verona

(del.)

Vincent

*DE 7408, *ES 1041

D m (2) (mod.)

Wildcat

(del.)


2.BETA VULGARIS L.

1

2

3

4

Abondo

*BE 221

P m (4) (mod.)

Agro-poly

*BE 235

P M (4) (mod.)

Angoba

*BE 210

P M (7) (mod.)

Arabella

*FR 8217

D m (2) (mod.)

Barbara

*BE 507, *FR 11539, *LT 64, *AT 533

P m (4) (mod.)

Beta Mono Sárgahenger

f: 30.6.2006

Blaze

*DK 111

(add.)

Blizzard

*DK 111

(add.)

Dana

(del.)

Délicia

(del.)

Everest

(del.)

Optima

f: 30.6.2006

Peramono

*AT 618

D m (2) (mod.)

Petra

*CZ 69, *DE 105, *FR 8217, *HU 5088, *LT 73

P m (4) (mod.)

Tamara

*BE 713, *EE 25, *LT 73

P m (4) (mod.)

Tintin

*FR 11539, *PL 47

D m (2) (mod.)

II

5.AGROSTIS STOLONIFERA L.

1

2

3

4

Tapiz

*ES 9

(add.)(1)

Trueline

*ES 5050

(add.)(1)


12.DACTYLIS GLOMERATA L.

1

2

3

4

Artabro

*ES 11

(add.)

Ladoga

(del.)

Saborto

(del.)


13.FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER

1

2

3

4

Gold Millenium

*ES x

(add.)(1)

Starlett

*IT 304

(add.)


14.FESTUCA OVINA L.

1

2

3

4

Barreppo

*NL 205

(mod.)(1)(3)

Heron

*DE 61

(add.)(1)(3)

Liramon

f: 30.6.2007


15.FESTUCA PRATENSIS HUDSON

1

2

3

4

Sigmund

*EE 46, *LT 42, *SE 71

(mod.)


16.FESTUCA RUBRA L.

1

2

3

4

Anibal

*DE 105

(add.)(1)(7)

Anthony

*DE 1220

(add.)(1)(8)

Belleaire

*DE 283, *FR 8116

(mod.)(1)(7)

Borluna

*DE 185

(add.)(1)(7)

Borsimo

*DE 185

(add.)(1)(7)

Capriccio

*DE 283

(add.)(1)(7)

Cerise

(del.)

Duke

(del.)

Garance

*DE 39, *FR 11706

(mod.)(1)(7)

Greensleeves

*DE 283

(add.)(1)(7)

Imelda

*DE 271

(add.)(1)(8)

Intriga

*ES 5050

(add.)(1)

Jasperina

*DE 271, *NL 228

(mod.)(1)(8)

Jupiter

*DE 203, *FR 9850

(mod.)(1)(7)

Libeauty

*DE 39

(add.)(1)(7)

Lilifee

f: 30.6.2007

Liopus

f: 30.6.2007

Liresa

*DE 39

(add.)(1)(7)

Litango

*DE 39

(add.)(1)(8)

Litess

f: 30.6.2007

Mystic

*DE 283, *FR 8116

(mod.)(1)(8)

Niola

*DE 271, *NL 228

(mod.)(1)(7)

Polka

*DE 7352

(add.)(1)(8)

Rofal

f: 30.6.2007

Rossignol

*DE 283, *FR 8116

(mod.)(1)(7)

Rubina Roskilde

*AT 579

(mod.)(8)

Rudax

(del.)

Rufi

*ES 10

(add.)(1)

Rufus

(del.)

Salsa

*CZ 1065, *DE 203, *FR 12452, *NL 359, *PL 631

(mod.)(1)(8)

Sawa

*PL 321

(add.)(1)

Suzette

*CZ 115, *DK 17, *EE 13, *SK 185

(mod.)(1)(7)

Symphony

*FR 8116, *NL 603

(mod.)(1)(7)

Trump

*DK 14, *NL 603, *SE 16

(mod.)(1)(7)

Valentina

*FI 6107

(mod.)(1)(7)


16A.× FESTULOLIUM

1

2

3

4

Felopa

*PL 199, *SE 24

T (mod.)


17.LOLIUM MULTIFLORUM LAM.

1

2

3

4

1

Andy

*FR 8116, *NL 603, *SE 16

*IS 7, *NO 29

T (mod.)

Avance

(*)EE 13, *IT 304, *FI 6110

T (mod.)

Barspectra

*CZ 497, *EE 3, *FR 8016, *LU 21002, *NL 205, *PL 302, *SK 8, *SE 6

*IS 3, *NO 8

T (mod.)

Jumper

*DE 1220

T (add.)

Likoloss

*DE 39

D (add.)

Limella

*DK 16, *DE 39, *EE 11, *ES 1035, *PT 103

D (mod.)(1)

2

Barmultra

*EE 3, *ES x, *IT 285, (*)LU 21002

*IS 3

T (mod.)

Barprisma

*CZ 497, *FR 11133, (*)LU 21002, *AT 581

D (mod.)

Bartissimo

*DK 2, *DE 9, *HU 5043, (*)LU 21002, *NL 205

D (mod.)

Domino

(*)EE 13, *FR 10511

T (mod.)

Livictory

*UK 1348

T (add.)

Melchior

*BE 218

D (add.)(17)

Melquatro

*DE 61

T (add.)

Nabucco

*DE 271

T (add.)

Orlando

(del.)

Sabalan

(del.)

Tribune

*FR x, *IRL 132

D (mod.)

Urbana

*NL x, *FI 6118

T (mod.)

Vicugna

*BE 306, *DE 3792, *LU 5001

P (mod.)(17)


18.LOLIUM PERENNE L.

1

2

3

4

Anjou 280

*SL 151

S (add.)

Barezan

f: 30.6.2006

Barezane

*NL 205

D (mod.)(1)

Baristra

*BE 1401, *CZ 497, *DE 9, *LU 21002, *NL 205, *AT 581, *PL 302

*IS 3, *NO 8

T (mod.)

Barlenna

f: 30.6.2006

Barylou

*NL x, *AT 581, *SK 8

D (mod.)

Cardinal

*NL 603

D (mod.)(1)

Carnac

*DE 936, *FR 8442

D (mod.)(1)

Denver

*DE 1220, *IRL 112, *NL 276, *UK 1749

D (mod.)

Eden

*FR 8116, *NL 603

D (mod.)(1)

Elgon

*DE 1220, *FR 8062, *IRL 284, *LU 21001, *NL 276, *SL 159

T (mod.)

Evita

*NL 227

D (mod.)(1)

Fennema

*DE 147, *FR 8475, *UK 581

D (mod.)

Flair

*FR 8116, *NL 603

D (mod.)(1)

Fornax

*IRL 284, *NL 276

T (mod.)

Glencar

(del.)

Greenstar

*NL 603

D (mod.)(1)

Hobbit

(del.)

Juventus

*EE 13, *FR 8116, *HU 5340, *LT 64, *NL x, *SK 245

D (mod.)(1)

Kilbride

(del.)

Limes

f: 30.6.2007

Limona

f: 30.6.2007

Lipondo

*DK 16

D (mod.)

Lippestolz

f: 30.6.2007

Lucius

*DE 271

D (add.)(1)

Merganda

*BE 218, *NL 366, *SL 86, *UK 571

D (mod.)

Merlinda

*BE 218, *FR 8038, (*)LU 2001

T (mod.)

Mervue

(del.)

Mezquita

*DE 271, *UK 1251

D (mod.)

Napoleon

*CZ 115, *DK 14, *EE 13, *IRL 93, *LU 7001, *LV 38, *PL 161, *SL 72, *SK 185, *UK 600

*NO 29

T (mod.)

Nikita

*DE 283, *FR 8116

D (mod.)(1)

Parcour

*DE 404, *LU 6018, *NL x

D (mod.)

Pimpernel

*CZ 115, *DK 14, *EE 13, *IT 304, *LT 64, *AT 579, *PL 161, *SL 72, *SK 185

D (mod.)

Ragtime

*DE 7352, *FR 12452

D (mod.)(1)

Salem

*NL x

D (mod.)

Score

*CZ 115, *EE 13

D (mod.)(1)

Sedona

*NL 603

D (mod.)(1)

Siver

f: 30.6.2007

Sydney

*FR 8116

D (mod.)

Transate

*DE 39, *FR 11706

D (mod.)(1)

Tucson

*NL 603

D (mod.)(1)


19.LOLIUM × BOUCHEANUM KUNTH

1

2

3

4

Barvisto

(del.)


22.PHLEUM PRATENSE L.

1

2

3

4

Niklas

*AT 579

(mod.)

Presto

*UK 1251

(add.)

Tryggve

*SE 71

(add.)


25.POA PALUSTRIS L.

1

2

3

4

Rožnovská

*CZ x, *SK x

(mod.)


26.POA PRATENSIS L.

1

2

3

4

Ambon

*DK 65, *DE 271, *NL 447

(mod.)(1)(12)

Bartitia

*CZ 497, *DE 7663, *HU 5043, *NL 205, *PL 302

*NO 8

(mod.)(1)(12)

Bluechip

*ES 5005

(add.)(1)

Encore

(del.)

Greenknight

*ES 5127, *IT 777

(mod.)(1)

Greensport

*DE 283, *ES 1601

(mod.)(1)(12)

Ikone

*DK 141, *DE 131

*NO 29

(mod.)(1)(12)

Impact

*ES 5005

(add.)(1)

Karcagi

f: 30.6.2006

Licampus

*DE 39

(add.)(1)(12)

Limiro

*DE 39

(add.)(1)(12)

Mardona

*CZ 115, *DK 14, *NL 444, *FI 6107, *SE 16

(mod.)(1)(12)

Pepaya

*EE 13

(mod.)(1)(12)

Prafin

*ES 10

(add.)(1)

Rugby II

*ES 5005

(add.)(1)


30.LOTUS CORNICULATUS L.

1

2

3

4

Békési

*HU 32

(add.)


31.LUPINUS ALBUS L.

1

2

3

4

Alcas

*ES 127

(add.)

Bardo

(del.)

Nelly

(*)DE 7497, *HU 40

(mod.)

Nyírségi édes

f: 30.6.2006


32.LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.

1

2

3

4

Azuaga

*ES 225

(add.)

Syren

*UK 6045

(add.)

Zapaton

*ES 77

(add.)


33.LUPINUS LUTEUS L.

1

2

3

4

Alburquerque

*ES 77

(add.)

Borsaja

(del.)

Jabato

*ES 225

(add.)

Juno

*CZ 389, *PL 1

*IS 14

(mod.)

Vega

*ES 127

(add.)


35.MEDICAGO SATIVA L.

1

2

3

4

Barbara SP Inta

*ES 3800

(add.)

Bardesi

f: 30.6.2007

Fusion

*DE x

(add.)

Ionian

*GR 58

(add.)

Vertus

*LU 25001, *SE 71

*NO 159

(mod.)


38.PISUM SATIVUM L. (PARTIM)

1

2

3

4

Bonanza

(del.)

Exclusive

*DK 188

(add.)

Florette

(del.)

Hardy

*CZ 345, *DE 147, *EE 55, *FR 9295, *LT 44, *LU 6016, *AT 527, *UK 1335

(mod.)

Izabella

f: 30.6.2006

Jantaran

*SK 112

(add.)

Junak

f: 30.6.2006

Maribor

f: 30.6.2006

Obélisque

f: 30.6.2006

Profi

*CZ 110, *LT 63, *AT x, *PL 47, *SK 60

(mod.)

Rocket

*DE 265, *UK 1683

(mod.)

Woody

*UK 1335

(add.)


39.TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.

1

2

3

4

Andrea

f: 30.6.2006


41.TRIFOLIUM INCARNATUM L.

1

2

3

4

Opolska

*IT 611, *PL 321

(mod.)


42.TRIFOLIUM PRATENSE L.

1

2

3

4

Astur

*DE x

T (add.)

Maneta

*FR 8390

T (mod.)

SW Ares

*EE 46, *SE 71

D (mod.)

Taifun

*DE 185

T (add.)


43.TRIFOLIUM REPENS L.

1

2

3

4

G 66

f: 30.6.2006

Gwenda

*NL x

(mod.)

Olwen

*ES 2745, *FR 8371

(mod.)

Szarvasi 4

f: 30.6.2006


46.VICIA FABA L. (PARTIM)

1

2

3

4

Fuego

*DE 147

(add.)(16)

Jasny II.

f: 30.6.2006

Jupiter

f: 30.6.2006

Kisvárdai 25

f: 30.6.2006

Óvári 137

f: 30.6.2006

Valeria

*DE 4635, *AT 13

(mod.)(16)


48.VICIA SATIVA L.

1

2

3

4

Barvicos

*BE 1401, *FR 8016

(mod.)

Eszter

*HU 32

(add.)

Gabi

*HU 40

(add.)

Kadmos NS

*GR 293

(mod.)


49.VICIA VILLOSA ROTH.

1

2

3

4

Hungvillosa

*HU 40

(mod.)

Sita

*SL 86

(mod.)


50.BRASSICA NAPUS L. VAR. NAPOBRASSICA (L.) RCHB.

1

2

3

4

Acme

(del.)


51.BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. ACEPHALA (DC.) ALEF. VAR. MEDULLOSA THELL. + VAR. VIRIDIS L.

1

2

3

4

Grampion

*UK 121

(add.)


53.RAPHANUS SATIVUS L. VAR. OLEIFORMIS PERS.

1

2

3

4

Lucas

*NL 366

(mod.)

Rektor

*CZ 69, (*)HU 5088

(17) (mod.)

III

55.BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS

1

2

3

4

Járó arany

*HU 535

(add.)(15)

Madár

*HU 373

(add.)(15)


57.BRASSICA NAPUS L. (PARTIM)

1

2

3

4

Action

*DE 147, *LV 48, *UK 2630

(mod.)(15)(30)

Agalon

*UK 611

(add.)(15)(30)

Alpine

f: 30.6.2006

Apex

*IRL 237, *LU 6009, *NL 246, *UK x

(mod.)(15)(30)

Ariva

*UK 611

(add.)(15)(30)

Artus

*CZ 24, *HU 5236, *IRL 218, *AT 532, *SK 63

H (mod.)(15)(30)

Astrada

*HU 5426

H (add.)(15)(30)

Attila

*LT 73

(mod.)(16)(30)

Baros

*CZ 24

(add.)(15)(30)

BE 800397

*DE 25

(add.)(15)(30)(32)(33)

Bristol

*CZ 944, *ES 2095, *FR 12142, *HU 5446, *LU 12014, *PL 554

(mod.)(15)(30)

Bristol MS

(del.)

Calibra

f: 30.6.2007

Campino

*DE 147

(add.)(16)(30)

Capricorn

(del.)

Caracas

*DK 181, (*)FR 12161, *AT 708, *UK 1397

(mod.)(15)(30)

Caraco

*FR 12161

(add.)(15)(30)

Caramba

(del.)

Carousel

*DE 6106, (*)FR 12161, *AT 708, *PL 554

(mod.)(15)(30)

Castille

*DK 178, (*)FR 12161, *UK 1397

(mod.)(15)(30)

CSH32

*FR 12161

(add.)(15)(30)(32)

Daniela

*SL 232

(add.)(15)(17)

Digger

*PL 52, *SL 282, *UK 611

(mod.)(15)(30)

Diplomat

*HU 5079, *PL 217

(mod.)(15)(30)

Epsom

*UK 1936

(add.)(15)(30)

Erika

f: 30.6.2007

ES Astrid

*DK 129, *FR 12533, *IT 468, *UK 1083

(mod.)(15)(30)

ES Betty

*DK 129

H (add.)(15)(30)

ES Saphir

*DK 129, *AT 814

H (mod.)(15)(30)

Evita

*IT 255

(mod.)(16)(30)

Excalibur

*DK 178, *UK 1397

(add.)(15)(30)

Explus

*HU 5446, *AT 708, *UK 1030

H (mod.)(15)(30)

Exprime

f: 30.6.2006

Fornax

(del.)

Frederic

*DE 4624

(mod.)(15)(30)

Gamin

*FR 9295

(add.)(15)(30)

Georgina

(del.)

Golda

f: 30.6.2006

HA150291

(del.)

Honk

*HU 5079, *NL x, *AT 20, *SK x

(mod.)(15)(30)

Hurrican

*DK 16

H (add.)(15)(30)

Karola

(del.)

Libero

(del.)

Licondor

f: 30.6.2007

Listol

(del.)

Maja

f: 30.6.2006

Marika

f: 30.6.2007

Mika

*DE 105

H (mod.)(15)(30)

Milena

*FR 12266, *SL 282

(mod.)(15)(30)

MO 13392

*DE 4624

(add.)(15)(30)(32)(33)

NKFair

*DE 953

(add.)(15)(30)(32)

NPZ 26599

*DE 147

(add.)(15)(30)(32)(33)

Picasso

(del.)

Pick Up

*ES 2041

(add.)(15)(30)

PR46W09

*DK 87

H (add.)(15)(30)(32)

PR46W10

*DK 87

H (add.)(15)(30)(32)

Quazar

*UK x

(mod.)(16)(30)

Remy

*FR 12266

(add.)(15)(30)

Romana

*EE 42, *LT 61, *LV 86, *PL 54

(mod.)(15)(30)

Roxet

(*)FR 12584, *UK x

(mod.)(15)(30)

Slogan

*CZ 753, *UK 1936

(mod.)(15)(30)

Smart

*AT 507, *UK x

(mod.)(15)(30)

Splendor

*FR 12161

(add.)(15)(30)

Sponsor

*EE 46, *IRL 161, *IT 645, *LT 42, *LV 83, *PL 217

(mod.)(16)(30)

Susanna

(del.)

Taurus

*DE 147

H (add.)(15)(30)

Tequila

*DK 146, *UK 1707

(mod.)(15)(30)

Torero

(del.)

Trabant

*DK 44

H (add.)(15)(30)

Verona

*DK 146, *DE 1413, *UK 1707

(mod.)(15)(30)


59.CANNABIS SATIVA L.

1

2

3

4

Moniseed

*HU 488

(add.)

Multiseed

*HU 488

(add.)

Uso-31

*NL x

(mod.)


62.GOSSYPIUM SPP.

1

2

3

4

Aneto

*GR 280, *ES x

(mod.)

Arizona

(del.)

= Aspen

Aspen

(del.)

Aspis

(del.)

California

(del.)

Carolina

(del.)

Colorado

(del.)

Dacron

(del.)

Hyris

*ES 5007

(mod.)

Maya

*EL 137

(mod.)

Midas

f: 30.6.2006

Vionic

(del.)


63.HELIANTHUS ANNUUS L.

1

2

3

4

Abigél

f: 30.6.2006

Agatha

f: 30.6.2006

AK 7408

f: 30.6.2006

Almonte

*ES 72

H S (add.)

Árpád

f: 30.6.2006

Bambino

f: 30.6.2006

Beni

f: 30.6.2006

Blumix

f: 30.6.2006

Cernova

f: 30.6.2006

Certis

f: 30.6.2006

Coseno

*ES 107

H S (add.)

DK 3828

*CZ 1065, *FR 12452

S (mod.)(32)

Favorit

(del.)

Florakisz

f: 30.6.2006

Hattyú

f: 30.6.2006

Hoggar

f: 30.6.2006

LG 5423

f: 30.6.2006

LG 5630

f: 30.6.2006

Lucinol

f: 30.6.2006

Malawi

f: 30.6.2006

Mastin

*ES 5004, *SK 226

H S (mod.)

Paprika

f: 30.6.2006

PR64A54

(*)FR 10858, *IT 681, (*)PL 48, *SK 218

H S (mod.)

S. 277

f: 30.6.2006

Sancho

f: 30.6.2006

Sankara

f: 31.12.2006

Sunny

(del.)

Tanker 95

f: 30.6.2006

Tecleado

*ES 107

H S (add.)

Turbo

(del.)

Video

f: 30.6.2006


64.LINUM USITATISSIMUM L.

1

2

3

4

Abacus

*UK 1361

(add.)(18)

Agatha

*BE 5724, *CZ 292, *FR 8033, *NL 227

(mod.)(19)

Alex

f: 30.6.2006

Carolin

f: 30.6.2006

Electra

*BE 5724, *CZ 292, *EE 6, *FR 10419, *NL 227, *SK 212

(mod.)(19)

Ilona

*BE 5724, *CZ 292, *EE 6, *FR 8033, *LT 49, *NL 227, *SK 212

(mod.)(19)

Melina

*BE 5724, *FR 12562, *NL 227

(mod.)(19)


65.PAPAVER SOMNIFERUM L.

1

2

3

4

BC 2

f: 30.6.2006


67.GLYCINE MAX (L.) MERRILL

1

2

3

4

Aladir

f: 30.6.2007

Amber

(del.)

Atlandis

(del.)

Borza

f: 30.6.2006

CM-048

f: 30.6.2006

Evros

(del.)

Hondo

*ES 5073

(mod.)

Kashmir

(del.)

Nankino

*ES 5073

(mod.)

Suian

*ES 5073

(mod.)

IV

68.AVENA SATIVA L.

1

2

3

4

Alfred

*FR 11702, *NL 507

(mod.)(16)

Chambord

*ES 2041, *FR 9295

(mod.)(16)

Duffy

*DE 149, *UK 1552

(mod.)(16)

Expo

*BE 102, *LU 1001, *AT 5

(mod.)(16)

Flipper

(del.)

Genziana

*IT x

(add.)(16)

Poldi

f: 30.6.2005

Radius

(del.)


69.HORDEUM VULGARE L.

1

2

3

4

1

Adagio

*FR 8520

(mod.)(16)

Advokat

f: 30.6.2006

Alce

*IT x

(add.)(15)

Amalfi

*DK 34

(add.)(16)

Amillis

*FR 8131, *IT 1242

(mod.)(15)

Artist

*UK 1335

(mod.)(15)

Avilla

*AT 775

(mod.)(16)

Barabas

*DK 35

(add.)(16)

Beatrix

*DE 149

(add.)(16)

Biatlon

*CZ 1065, *HU 5472, *SK 203

(mod.)(16)

Birte

*SE 54

(mod.)(16)

Blanche

*ES 107, *UK 6094

(mod.)(15)

Boreale

*FR 8520, *IT 355, (*)LU 12023

(mod.)(15)

Calgary

*CZ 172, *ES 2041, *FR 9295, *AT 527

(mod.)(16)

Carvilla

*DE 3792, *FR 12650

(mod.)(16)

Celebrity

*UK 224

(add.)

Cervera

*ES 2048

(add.)(15)

Chanell

*DK 203

(add.)(16)

Chariot

*UK 6094

(mod.)(16)

Class

*DK 120, *DE 385, *EE 79, *FR 12508, *NL x, *UK 6094

(mod.)(16)

Cristalia

*DE 3792, *FR 12650

(mod.)(16)

Dandy

*UK 6094

(mod.)(16)

Denise

(del.)

Eurojet

*CZ 77

(add.)(16)

Fahrenheit

*UK 73

(add.)

Forum

*CZ 1065, *PL 631

(mod.)(16)

Fractal

*IRL 132, *UK 6094

(mod.)(16)

Germina

*DE 129

(add.)(16)

Gerval

*BE x

(mod.)(15)

Halcyon

*UK 6094

(mod.)(15)

Hart

*UK 6094

(mod.)(16)

Hendrix

*FR 8279, *HU 5289

(mod.)(16)

Hydra

*UK 63

(add.)(16)

Isabella

*DK 35

(add.)(16)

Isotta

*DK 109, *DE 2610

(add.)(16)

Istos

*ES 2048, *IT 359

(mod.)(15)

Karmosé

*SE 71

(add.)(16)

Kelibia

*FR 8131, *IT 1242

(mod.)(15)

Krona

*DE 3032, *IT 261

(mod.)(16)

Macaw

*UK 6094

(mod.)(16)

Magdalena

*SE 71

(add.)(16)

Malwinta

*UK 565

(add.)

Mars

f: 30.6.2006

Mauritia

*DE 129

(add.)(16)

Minttu

*SE 8

(add.)(16)

Montage

*UK 6094

(mod.)(15)

Musikant

*DK 35

(add.)(16)

Natival

*BE 212

(add.)(15)

NFC Tipple

*DK 118, *DE 3792, *UK 897

(mod.)(16)

Olbram

*CZ 1065

(mod.)(16)

Orbit

*CZ 457

(mod.)(16)

Parasol

*UK 6094

(mod.)(15)

Philadelphia

*CZ 31, *FR 8279, *LT 41, *PL 53

(mod.)(16)

Pianist

*DK 35

(add.)(16)

Poet

*DK 35

(add.)(16)

Prestige

*CZ 1065, *DK 120, *DE 385, *FR 8028, *LT 46, (*)LU 28006, *LV 61, *NL 635, *PL 631, *UK 6094

(mod.)(16)

Quinta

*ES x

(mod.)(16)

Riviera

*FR 9295, *PL 631, *UK 6094

(mod.)(16)

Rubin

f: 30.6.2006

Sára

f: 30.6.2006

Scandium

*DK 48

(add.)(16)

Scarlett

*CZ 528, *DE 2610, *FR 8174, *HU 5357, *IRL 26, *LT 56, *LU 6006, *PL 407, *PT 102, *SL 222, *FI 6129

(mod.)(16)

Silverstone

*UK 1379

(add.)

Sladko

*CZ 457

(mod.)(16)

Spike

*IRL 132, *UK 6094

(mod.)(16)

Spire

*UK 6094

(mod.)(16)

Steamer

*DK 134

(add.)(16)

Surtees

*UK 1379

(add.)

Svenja

(del.)

Svit

f: 31.12.2006

SW Mitja

*SE 71

(add.)(16)

SW Norma

*UK 6093

(add.)

Tabora

(*)FR 8520, *SL 230, *UK x

(mod.)(16)

Terno

*CZ 1065

(mod.)(16)

Toucan

*UK 6094

(mod.)(16)

Triangel

*HU 5077

(mod.)(16)

Twist

*DK 35

(add.)(16)

Tyne

*UK 6094

(mod.)(16)

Viskosa

*FR 8583, *FI 6143

(mod.)(16)

Vivendi

*DK 77

(add.)(16)

2

Action

*DE 385

(add.)(15)

Balkan

*IT 1242

(mod.)(15)

Bayava

(del.)

Colibri

*FR 9084, *UK 686

(mod.)(15)

Gilberta

(del.)

Jolival

*BE 212

(add.)(15)

Kamil

(del.)

Ketos

*FR 12717, *IT 1242

(mod.)(15)

Kromir

(del.)

Kunsági 1

f: 30.6.2006

Mandy

*BE 216

(add.)(15)

Sixtine

*IT 361

(add.)(15)

Solen

*IT 1242

(mod.)(15)

Sonora

*ES 2424, *FR 8131, *IT 1242

(mod.)(15)

Spinet

*BE 229

(mod.)

Structura

(del.)

Sumatra

(del.)

Tacoma

*DK 207

(add.)(15)


70.ORYZA SATIVA L.

1

2

3

4

Eden

(del.)


71.PHALARIS CANARIENSIS L.

1

2

3

4

Kiry

f: 30.6.2006


72.SECALE CEREALE L.

1

2

3

4

Agronom

*DK 91

H (add.)(15)

Borellus

(del.)

Forestal

*IT 417

(add.)(15)

Legolas

*SE 71

(add.)(15)

Rheidol

*NL x, *AT 766

(mod.)(15)(17)

Rotari

*DK 91

(add.)(15)

Warko

*PL 153, *SL 62, *SK 206

(mod.)(15)


73.SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH

1

2

3

4

GKI Napsugár

f: 30.6.2006

GKI 1

f: 30.6.2006

NK 180

*ES 2428

(add.)

Róna 2

f: 30.6.2006

Zsombó

f: 30.6.2006


75.SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH × SORGHUM SUDANENSE (PIPER) STAPF.

1

2

3

4

HYBAR Mv 301

f: 30.6.2006

Zefir

f: 30.6.2006


76.× TRITICOSECALE WITTM.

1

2

3

4

Alamo

*BE 1471

(mod.)(15)

– Presto

*CZ 385, *HU 5344, *AT 27, *PL 153, *SK 206

Babor

(del.)

Countri

(del.)

Disco

*CZ 385, *HU 5344, *LV 67, *PL 153

(mod.)(15)

Fidelio

*AT 500, *FI 6105, *LT 43, *PL 153, *SE 24

(15) (mod.)

Inpetto

*SE 116

(add.)(15)

Joyce

*BE 248

(mod.)

Presto

= Alamo


77.TRITICUM AESTIVUM L. EMEND. FIORI ET PAOL.

1

2

3

4

Abate

*IT 203

(add.)(15)

Abbot

*UK 6094

(mod.)(15)

Admire

(del.)

Albachiara

*IT 91

(add.)(15)

Alitis

*DE 214

(mod.)(15)

Allie

*BE 223

(add.)(15)

Ambition

*DK 34

(add.)(15)

Ambrosia

*UK 6094

(mod.)(15)

Anapo

*IT 203

(add.)(15)

Anthem

*BE 216

(add.)(15)

Anthus

*BE 735

(add.)(15)

Ararat

*DK 117

(add.)(15)

Aubusson

*FR 8131, *IT 1242

(mod.)(15)

Avalon

*UK 6094

(mod.)(15)

Avorio

*IT 101

(add.)(15)

Banquet

*CZ 1065

(mod.)(15)

Beaufort

(del.)

Boka

*CZ 1065, *SK 333

(mod.)(15)

Boomer

*DK 208

(add.)(15)

Botticelli

*IT x

(add.)(15)

Brea

*CZ 1065, *HU 5602, *SK 333

(mod.)(15)

Bruneta

*CZ 1065

(mod.)(15)

Bruta

*CZ 1065, *SK 333

(mod.)(15)

Cactus

(del.)

Caphorn

*CZ 1065, *FR 8020

(mod.)(15)

Cavalier

(del.)

Charger

*FR 8020, *IRL 132, (*)LU 124, *SK 203, *UK 6094

(mod.)(15)

Choice

*UK 6094

(mod.)(15)

Clarus

*CZ 1065, *DK 120

(mod.)(15)

Clever

*CZ 1065, *PL 631, *SK 203

(mod.)(15)

Consort

*IRL 132, *UK 6094

(mod.)(15)

Copernico

*IT x

(add.)(15)

Corvus

*BE 229

(mod.)(15)

Craklin

*ES 2424, *FR 8131, *IT 1242

(mod.)(15)

Dart

*UK 6094

(mod.)(15)

Darwin

*CZ 172

(mod.)(15)

Defender

*UK 6094

(mod.)(15)

Dekan

*BE 229, *DE 129, *LT 41, (*)LU 6014, *AT 504

(mod.)(15)

Dorota

*PL 631

(mod.)(15)

Dream

(del.)

Drees

*BE 717

(add.)(15)

Ellvis

*DE 7638, *LU 6006

(add.)(15)

Elpa

*SK 24

(mod.)(15)

Enesco

*FR 8131, *IT 1242

(mod.)(15)

Ephoros

*BE 752, *FR 8369

(mod.)(15)

Epos

*DE 7255

(add.)(16)

Equator

*UK 6094

(mod.)(15)

Eridano

*IT 60

(mod.)(24)

Erik

f: 30.6.2006

Erwin

f: 30.6.2006

Evelina

*SK 201

(add.)

Extend

*UK 6094

(mod.)(15)

Falstaff

*IRL 132, *UK 6094

(mod.)(15)

Frelon

*FR 8020, *UK 6094

(mod.)(15)

Fresco

*UK 6094

(mod.)(15)

Gabi

f: 30.6.2006

Gandhi

*ES 2048, *IT 359, *PT 554, *SL 84

(mod.)(15)

GK Csörnöc

f: 30.6.2006

GK Dávid

f: 30.6.2006

GK Délibáb

f: 30.6.2006

GK Forrás

f: 30.6.2006

GK Hattyas

f: 30.6.2006

GK Jutka

f: 30.6.2006

GK Kende

f: 30.6.2006

GK Kunság

f: 30.6.2006

GK Malmos

f: 30.6.2006

GK Margit

f: 30.6.2006

GK Mérő

f: 30.6.2006

GK Örség

f: 30.6.2006

GK Répce

f: 30.6.2006

GK Szálka

f: 30.6.2006

GK Szindbád

f: 30.6.2006

GK Tenger

f: 30.6.2006

Gladiator

*UK 6094

(mod.)(15)

Granny

*CZ 172, *DE 7255

(add.)(16)

Guarni

*HU 5031, *SL 84

(mod.)(15)

Harald

*BE 746

(add.)

Haven

*UK 6094

(mod.)(15)

Hereward

*DK 120, *LT 46, *LV 61, *NL 475, *UK 6094

(mod.)(15)

Heritage

*UK 6094

(mod.)(15)

Inspiration

*DK 109

(add.)(15)

Kansas

*BE 216

(add.)(15)

Kaspart

*BE 212

(add.)

Kris

*DK 120, *LT 46, *LV 61, *PL 631, *SE 45

(mod.)(15)

Lahertis

*DE 214

(add.)(15)

LD113

*IT 361

(add.)(15)(32)

Legat

*BE 229

(mod.)(15)

Limes

*BE 5724, *DE 32, *FR 12562, *NL 227

(mod.)(15)

Lito

(del.)

Lukas

*AT x

(add.)(15)

Madrigal

*IRL 132, *UK 6094

(mod.)(15)

Magnitude

*UK 6094

(mod.)(15)

Mallet

*UK 6094

(mod.)(15)

Maris Huntsman

*UK 6094

(mod.)(15)

Maris Widgeon

*UK 6094

(mod.)(15)

Mayfield

*UK 6094

(mod.)(15)

Meritto

*CZ 172, *SK 202

(mod.)(15)

Monument

*UK 6094

(mod.)(15)

Mv Matador

f: 30.6.2006

Mv Optima

f: 30.6.2006

Napier

*NL 635, *UK 6094

(mod.)(15)

Naturastar

*DE 7255

(add.)

Nemocart

*BE 212

(add.)(15)

Niagara

*CZ 1065, *HU 5602

(mod.)(15)

Olivin

*DE 7352, *LT 107, *PL 631

(mod.)(15)

Option

*IRL 285, *UK 6094

(mod.)(15)

Palio

(del.)

Paragon

*UK 6094

(mod.)(16)

Pegassos

*DE 214, *LT 45, *AT 546, *PL 55, *SL 73, *SK 231

(mod.)(15)

Philius

*SE 91

(add.)(15)

Priam

(del.)

Rabelais

(*)FR 12452, *IT 1125

(mod.)(15)

Rapsodia

*CZ 1065, *PL 631

(mod.)(15)

Residence

*EE 6, *LT 49, *NL 227, *SK 212

(mod.)(15)

Rialto

*CZ 1065, *IRL 132, *NL 635, *UK 6094

(mod.)(15)

Riband

*UK 6094

(mod.)(15)

Rivet

*UK 6094

(mod.)(15)

Rodrigo

*IT 359

(add.)(15)

Rubino

(del.)

Savio

*IT 2

(mod.)

Slade

*PL 631

(mod.)(15)

SO207

*IT 1202

(add.)(15)(32)

Steadfast

*UK 6094

(mod.)(15)

Sulamit

*CZ 172, *SK 202

(mod.)(15)

SW Virke

*SE 71

(add.)(15)

Torysa

*ES 9, *SK 134

(mod.)(15)

Tourmalin

*BE 223

(add.)

Trane

f: 31.12.2006

Trend

*CZ 31, *FR 8279, *LT 41, *PL 53

(mod.)(15)

Tybalt

*DE 25, *NL x, *UK 1464

(mod.)(16)

Venistar

*SK 115

(add.)

Venus

(del.)

Vittorio

*IT 96

(add.)(15)

Vlada

*CZ 1065, *SK 333

(mod.)(15)

Wallace

*UK 6094

(mod.)(15)

Zohra

*BE 229

(mod.)(15)


78.TRITICUM DURUM DESF.

1

2

3

4

Amber

(del.)

Artena

*ES 8, (*)FR 12677

(mod.)

Avispa

*IT 1242

(mod.)

Bravadur

(del.)

Bronco

(del.)

Catervo

*IT 203

(add.)

Diabolo duro

(del.)

Dorato

*IT 96

(add.)

Durfort

(*)FR 8131, *IT 1242

(mod.)

Durostar

(del.)

Epidur

*ES 2075, *FR 11553

(mod.)

Giusto

*IT 2

(mod.)

GK Basa

f: 30.6.2006

GK Diadur

f: 30.6.2006

GK Novadur

f: 30.6.2006

GK Tiszadur

f: 30.6.2006

Guizeh

*IT 1169

(add.)

Ixos

*IT 1242

(mod.)

Lajtadur

f: 30.6.2006

Lira

*IT 60

(mod.)

Lloyd

*FR 11553, *IT 384

(mod.)

Maestrale

*IT 60

(add.)

Messapia

*IT 41

(mod.)

Minos

(del.)

Nefer

*FR 8131, *IT 1242

(mod.)

Orfeo

*IT 164

(add.)

Puma

*IT 1242

(mod.)

Sant'Agata

*IT 11

(add.)

Saragolla

*IT 60

(add.)

Smaragdi

(del.)

Smili

(del.)

Sounio

(del.)

Stagira

(del.)

Trionfo

*IT 159

(add.)

Tripudio

*IT 159

(add.)

Valerio

*IT 2

(mod.)


79.TRITICUM SPELTA L.

1

2

3

4

Cosmos

*BE 223, *LU 2002

(mod.)


80.ZEA MAYS L.

1

2

3

4

4

4

Index Maturitas (25)

Forma H (26)

Aasky

*BE 842, *UK 667

S

(mod.)

Abidjan

(del.)

Acapulco

*DE 105

S

(mod.)

Adouris

(del.)

Adrian

(del.)

Agadez

(del.)

Agriflint

(del.)

Agrifort

(del.)

Agrisprint

*IT x

300

S

(mod.)

Aimeri

*FR 8197

S

(mod.)

Alfica

(del.)

Alianna

*ES x

750

S

(mod.)

Aliasso

(del.)

Alibest

(del.)

Alibravo

(del.)

Aliexo

(del.)

Alispin

(del.)

Alisprint

(del.)

Almansa

*CZ 1076

T

(add.)

Amadeus

*PL 55

260

T

(mod.)

Amapa

(del.)

Amarillo

(del.)

Amazonia

480

S

f: 30.6.2006

Ambros

*BE 713, *CZ 69, *DE 105

T

(mod.)

Amirio

(del.)

Amiver

(del.)

Anchorage

(del.)

Andino

*DE 105

D

(mod.)

Animus

*ES 3022

300

S

(add.)

Anjou 258

*BE 842, *CZ 362, *FR 10700, *PL 58

260

T

(mod.)

– Attribut

*DE 149, *NL x, *AT 562

– Salomon

*SK 50

Anjou 292

*CZ 781, (*)FR 10700, *HU 5089, *AT 562, *SL 323

300

S

(mod.)

– Salute

*SK 50

Anjou 456

*ES 2438

300

S

(add.)

Anter

(del.)

Apostrof

*BE 842, *DK 170, *DE 1422, *UK 667

T

(mod.)

Artù

(del.)

Aruba

(del.)

Attribut

= Anjou 258

Aucaria

*IT 426

500

T

(add.)

Auróra

f: 30.6.2006

Austin

(del.)

Avano

(del.)

AW 741

390

S

f: 30.6.2006

Balata

(del.)

Balcarce

(del.)

Banguy

*BE 842, *CZ 357, *FR 8338, *AT 510, *PL 58, *SL 233

200 to 250

S

(mod.)

Bellena

(del.)

Bogotta

(del.)

Burgos

*DE 105, *UK x

S

(mod.)

Buxxil

*NL 359

S

(mod.)

Caballero

*DE 105

S

(mod.)

Calas

*BE x, *DE 105, *FR 8217, *PL 52, *SK 221, *UK 1765

230

S

(mod.)

Calioto

(del.)

Calisto

(del.)

Campinio

(del.)

Cardoso

*DE 105

S

(mod.)

Casper

*SK 216

300

S

(mod.)

Century

*IT 1242

500

S

(mod.)

Certo

(del.)

Cesar

S

f: 31.12.2006

Chaiyo

(del.)

Cincinnati

(del.)

Cingaro

*BE x, *DE 105, *SK 221

220

T

(mod.)

Colver

(del.)

Coner

(del.)

Coventry

*IT 1242

600

S

(mod.)

Crato

(del.)

Cremona

(del.)

Cuba

(del.)

Cybele

*GR 89, *ES 2110

300

S

(mod.)

Dairi

*BE 806

T

(add.)

Damiler

(del.)

Dekor

(del.)

Diana

= Ilias

Diler

(del.)

Diplomat

*CZ 69, *DE 105, *LU 6013, *PL 52, *SK 221

230 to 250

T

(mod.)

Dixxit

(del.)

DK 225

*BE 1806, (*)FR 8467, *LU 12008

S

(mod.)

DK 405

f: 30.6.2006

DK 431

f: 30.6.2006

DK 572

590

S

f: 30.6.2006

Doge

*IT x

700

S

(mod.)

Dolores

*ES 2002

600

S

(mod.)

Doter

(del.)

Drake

(del.)

Drang

*ES 2420

S

(mod.)

Durban

*HU 5088, *SK 221

390

T

(mod.)

Elcairo

(del.)

Ercole

*IT x

500

S

(mod.)

ES Frenetic

*BE 835

S

(add.)

Eurostar

*CZ 339, (*)FR 11294, *HU 5153, *IT 373, *AT 814, *PL 741, *SL 215, *SK 243

240 to 270

S

(mod.)

Fiesta

(del.)

Fuego

*CZ 69, *DE 105, *AT 618

S

(mod.)

G 5050

*ES 4904

600

T

(mod.)

– Pilot

*NL 663

Gabriele

*IT 1242

600

S

(mod.)

Gabriella MTC

360

D

f: 30.6.2006

Gandalf

(del.)

Gardel

(del.)

Geopolis

S

f: 30.6.2005

Giorgio

*IT 1242

600

S

(mod.)

Glg 739/06

(del.)= LG 26.50

Goldis

*GR 89

S

(mod.)

Goldprince

(del.)

Gouverneur

S

f: 30.6.2006

Gozo

(del.)

Graziano

*IT x

500

S

(mod.)

Gulliver

*ES 2002, *IT 1242

600

S

(mod.)

Hartford

(del.)

Heliostar

*BE 835, *IT 468, *AT 13

230

S

(mod.)

Helmut

*IT 1242

S

(mod.)

Ignacio

*DE 105

S

(mod.)

Ilias

*CZ 69, *FR 9941

230

S

(mod.)

– Diana

*PL 52, *SK 221

Ilka MTC

f: 30.6.2007

Irma

470

T

f: 30.6.2006

Ivo

*IT 1242

300

S

(mod.)

Izmir

(del.)

Jordek

*ES x

700

T

(mod.)

Kamido

(del.)

Katinka

480

S

f: 30.6.2006

Kermess

*IT x, *SL 282

600

S

(mod.)

Kigali

(del.)

Kincs

*CZ 711

400

T

(mod.)

Kinshasa

(del.)

Kiskun TC 298

380

T

f: 30.6.2006

Kiskun TC 314

T

f: 30.6.2006

Kodiak

(del.)

KW 5361 x KW 5477

(del.)

Lacta

*BE x, *DE 105, *AT 618

230

S

(mod.)

Ladario

(del.)

Laramy

(del.)

Latimer

(del.)

Lecap

(del.)

Leonardo

*IT 370

700

S

(mod.)

LG 22.42

(del.)

LG 2298

*SK 50

340

S

(mod.)(32)

LG 2299

f: 30.6.2006

LG 2310

f: 30.6.2006

LG 2394

f: 30.6.2006

LG 2396

*ES x

300

S

(mod.)(32)

LG 2450

f: 30.6.2006

LG 2470

*SK 50

520

S

(mod.)(32)

LG 2483

460

S

f: 30.6.2006

LG 26.50

(del.)

LG 3183

*NL 318

T

(mod.)

LG 3453

470

S

f: 30.6.2006

LG3224

*BE 842

(add.)

LG3409

*ES 2438, *HU 5293, *SK 50

300

S

(mod.)(32)

LG3531

*ES 2438

400

S

(add.)(32)

Lisaki

*BE 842

200

S

(mod.)

Loft

*DE 105, *FR 9941, *IRL 29, *LV 54

S

(mod.)

Loptimo

(del.)

Luciana

*CZ 1076, *HU 5551, *SK 103

420

T

(mod.)

Lusaka

(del.)

Macapa

(del.)

Maciste

*IT 1242

700

S

(mod.)

Magenta

T

f: 31.12.2006

Manelis

(del.)

Maniber

(del.)

Manitu

(del.)

Marketa

(del.)

Marko MTC

f: 30.6.2007

Maya

430

S

f: 30.6.2006

Meduno

(del.)

Mendel

*BE x, *DE 105

T

(mod.)

Menuet

*BE x, *CZ 69, *DE 105, *FR 11130, *PL 52

250

S

(mod.)

Mercator

*BE 779, *DE 105

S

(mod.)

Metaxa

450

S

f: 30.6.2006

Mikado

*IT x

500

S

(mod.)

Molino

(del.)

Mombassa

(del.)

Montero

(del.)

Monviso

(del.)

Moroni

450

S

f: 30.6.2006

Mv TC 277

*SK 188

310

T

(mod.)

Mv TC 473

480

T

f: 30.6.2006

Mv TC 483

470

T

f: 30.6.2006

Mv TC 486

490

T

f: 30.6.2006

Mv TC 555

550

T

f: 30.6.2006

Mv 456

440

S

f: 30.6.2006

MvNK 424

480

S

f: 30.6.2006

N 9850

480

S

f: 30.6.2006

Nefeli

(del.)

NKArma

*ES 4904, *IT 1164

700

S

(mod.)(32)

NKFactor

*ES 4904

700

S

(add.)

Notoa

T

f: 31.12.2006

Nouba

(del.)

Obi

(del.)

Obido

(del.)

Ocampo

(del.)

Occitan Wx

f: 30.6.2006

Olmo

(del.)

Orezza

(del.)

Oscar

(del.)

Ovation

(del.)

Pactol SUMO

f: 30.6.2006

Palermo

*DE 105

S

(mod.)

Paloma

520

T

f: 30.6.2006

Parnas

(del.)

Pedro

*CZ 69, *DE 105

T

(mod.)

Pernel

*BE 713, *DK 113, *DE 105, *FR 8217, *SK 221

T

(mod.)

Pilot

= G 5050

Pitt (wx)

f: 30.6.2005

Plaza

(del.)

Polo

360

T

f: 30.6.2006

Portillo

(del.)

Pretoria

(del.)

Primizia

(del.)

Prisca

*FR 11882, *IT 442

600

S

(add.)

Pueblo

(del.)

Rafale

*DE 105, *FR 8217

T

(mod.)

Rivaldo

*BE x, *CZ 69, *DE 105, *FR 8217, *NL 651

S

(mod.)

Robot

(del.)

Roscof

(del.)

Rosina

*IT 440

200

S

(add.)

Sahara

460

S

f: 31.12.2006

Salomon

= Anjou 258

Salute

= Anjou 292

Sammer

(del.)

Saturnus

310

S

f: 30.6.2006

Sesver

*FR 8262

T

(mod.)

Sfinge

(del.)

Silvestre

(*)DE 105, *FR 12266

T (mod.)

Smederevo

f: 30.6.2005

Solanis

(del.)

Sombrero

*DE 105

T

(mod.)

Sorent

T

f: 30.6.2005

Stallion

(del.)

Stefania

*ES 60

300

S

(mod.)

Szegedi TC 247

240

T

f: 30.6.2006

Tabora

(del.)

Talantis

*ES 2110

800

S

(mod.)

Tasmania

(del.)

Tassilo

*CZ 69, *DE 105, *SK 221

S

(mod.)

Teloro

(del.)

Tempico

320

S

f: 30.6.2007

Tezzano

(del.)

Tilsit

(del.)

Tonale

*IT x

600

S

(mod.)

Topola

f: 30.6.2005

Trento

*BE 842, (*)FR 8662

240

S

(mod.)

Tropic

*UK 820

T

(mod.)

Tulsa

(del.)

Tumaco

(del.)

Twin

*CZ 711

S

(mod.)

Uvea

*IT 1242

300

S

(mod.)

Vaillant

(del.)

Veneto

(del.)

Vero

*IT x

S

(mod.)

Vertice

*IT 1242

600

S

(mod.)

Vito

*DK 105, *DE 105, *NL 651, *SK 221

T

(mod.)

Vitromax

*IT 1242

300

S

(mod.)

Vulkan

(del.)

Yado

*ES x

500

S

(mod.)

V

81.SOLANUM TUBEROSUM L.

1

2

3

4

Anoe

*FR 9335

(add.)

Aula

(del.)

Axelle

*FR 8514

(add.)

Axona

*UK 6101

(add.)

Ballade

*FR 8044, *NL 617

(mod.)

Ballerina

*DK 36

(add.)

Bernadette

*NL x, *UK 1778

(mod.)

Bimonda

*FR 12873, *NL 211

(mod.)

Cecile

*FR 12873

(add.)

Cirielle

*FR 10711

(add.)

Claire

(del.)

Cosmos

*IT 552, *NL 302, *PT 752, *SL 6

(mod.)

Fambo

*CZ 308, *NL 454, *AT 643, *SK 44, *FI 6115

(mod.)

Felsina

*CZ 1018, *FR 12873, *LT 71, *NL 495, *SL 320, *SK 143, *FI 6115

(mod.)

Feska

*NL 618

(mod.)

Florida

*UK 1772

(add.)

Hunter

*UK 1062

(add.)

Joséphine

*FR 9333

(add.)

Linda

f: 30.6.2005

Marquise

(del.)

Mirakel

*NL 524, *PT 758

(mod.)

Oasis

(del.)

O'Maya

(del.)

Ovatio

*IT 552, *SE 3

(mod.)

Pacov

(del.)

Pia

f: 30.6.2005

Picasso

*IT 552, *NL 574, *PT 752, *SK 4

(mod.)

Proloque

(del.)

Rincona

*SK 190

(mod.)

Sarolta

f: 30.6.2006

Shelley

*UK 6034

(add.)

Spey

*UK 1091

(mod.)

Tara

*PL 27

(mod.)

Turbo

*NL 382

(mod.)

Vento

*NL 382, *FI 6115

(mod.)

Violette

(del.)