Home

Tijdelijke vacature — Referentie: B/018 — Maatschappelijk werker

Tijdelijke vacature — Referentie: B/018 — Maatschappelijk werker

12.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 88/1


TIJDELIJKE VACATURE

Referentie: B/018

MAATSCHAPPELIJK WERKER

(2005/C 88 A/01)

Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie heeft een tijdelijke vacature voor een functie van categorie B*, rang 5, in directoraat A 1B, Personeel en Administratie in Brussel.

De Sociale Dienst van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie verleent ambtenaren en hun gezin en gepensioneerde ambtenaren hulp en bijstand in moeilijke situaties. Tot zijn voornaamste taken behoren ook het vergemakkelijken van de integratie van nieuwe ambtenaren en hun gezin en van het combineren van werk en privé-leven, en het leggen van nauwe contacten met gepensioneerde collega's.

Meer informatie en sollicitatieformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst selectie en recrutering, op het e-mailadres:

service.recrutement@consilium.eu.int

of via de website

http://ue.eu.int/concours

Uiterste datum: 10 mei 2005 (poststempel geldt als bewijs).