Home

Doorhaling van zaak C-58/03

Doorhaling van zaak C-58/03

30.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/21


Doorhaling van zaak C-58/03(1)

(2005/C 106/42)

(Procestaal: Nederlands)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 24 januari 2005 de doorhaling in het register gelast van zaak C-58/03 (verzoek van de Raad van State om een prejudiciële beslissing): Y.G. Encheva tegen Staatssecretaris van Justitie.