Home

Zaak T-67/05: Beroep, op 15 februari 2005 ingesteld door Aytan's Manufacturing Company (UK) Limited tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Zaak T-67/05: Beroep, op 15 februari 2005 ingesteld door Aytan's Manufacturing Company (UK) Limited tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

30.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/32


Beroep, op 15 februari 2005 ingesteld door Aytan's Manufacturing Company (UK) Limited tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak T-67/05)

(2005/C 106/68)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 15 februari 2005 beroep tegen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) ingesteld door Aytan's Manufacturing Company (UK) Limited, gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door S. Malynicz, barrister, en J. Gilbert, solicitor.

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Criminal Clothing Limited, gevestigd te Poole (Verenigd Koninkrijk).

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

de beslissing van de eerste kamer van beroep van 8 december 2004 in zaak R 309/2004-1 te vernietigen;

het Bureau en de andere partijen te verwijzen in de eigen kosten en in de kosten van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

Criminal Clothing Limited

Betrokken gemeenschapsmerk:

woordmerk CRIMINAL voor waren van de klassen 3, 9 en 25 (kledingartikelen, enz.) — aanvraagnr. 1676 220

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:

verzoekster

Oppositiemerk of -teken:

nationaal merk CRIMINAL DAMAGE voor waren van klasse 25 (kledingartikelen, enz.)

Beslissing van de oppositieafdeling:

afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep:

verwerping van het beroep

Middelen:

onjuiste toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94(1)