Home

Zaak T-75/05: Beroep, op 17 februari 2005 ingesteld door NetScout Systems Inc. tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Zaak T-75/05: Beroep, op 17 februari 2005 ingesteld door NetScout Systems Inc. tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

30.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/37


Beroep, op 17 februari 2005 ingesteld door NetScout Systems Inc. tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak T-75/05)

(2005/C 106/75)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 17 februari 2005 beroep tegen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) ingesteld door NetScout Systems Inc., gevestigd te Westford, Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door M. Holah, solicitor.

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Kye Systems Corporation, gevestigd te Taipei Hsien (Taiwan).

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

de bestreden beslissing te vernietigen;

verweerder te verwijzen in verzoeksters kosten van dit beroep;

subsidiair, de bestreden beslissing te wijzigen, de door Kye ingestelde oppositie af te wijzen, voortzetting van de gemeenschapsmerkaanvraag toe te staan en verweerder te verwijzen in verzoeksters kosten van dit beroep.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

NetScout Systems Inc.

Betrokken gemeenschapsmerk:

woordmerk „NGENIUS” voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 42 (Computers, hardware en software; drukwerken; computerprogrammering; …) — aanvraagnr. 1 830 900

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:

KYE Systems Corporation

Oppositiemerk of -teken:

nationaal beeldmerk „GENIUS” voor waren van klasse 9 (computers, diskette-eenheden, printers, faxapparaten, …)

Beslissing van de oppositieafdeling:

afwijzing van de merkaanvraag voor alle opgegeven waren van klasse 9

Beslissing van de kamer van beroep:

verwerping van het beroep

Middelen:

schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad