Home

Beschikking van het Gerecht van Eerste Aanleg van 10 januari 2005 in zaak T-357/03, Bruno Gollnisch e.a. tegen Europees Parlement (Besluit van Bureau van Europees Parlement — Beroep tot nietigverklaring — Niet-ontvankelijkheid)

Beschikking van het Gerecht van Eerste Aanleg van 10 januari 2005 in zaak T-357/03, Bruno Gollnisch e.a. tegen Europees Parlement (Besluit van Bureau van Europees Parlement — Beroep tot nietigverklaring — Niet-ontvankelijkheid)

14.5.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 115/21


BESCHIKKING VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 10 januari 2005

in zaak T-357/03, Bruno Gollnisch e.a. tegen Europees Parlement(1)

(Besluit van Bureau van Europees Parlement - Beroep tot nietigverklaring - Niet-ontvankelijkheid)

(2005/C 115/40)

Procestaal: Frans

In zaak T-357/03, Bruno Gollnisch, wonende te Limonest (Frankrijk), Marie-France Stirbois, wonende te Villeneuve-Loubet (Frankrijk), Carl Lang, wonende te Boulogne-Billancourt (Frankrijk), Jean-Claude Martinez, wonende te Montpellier (Frankrijk), Philip Claeys, wonende te Overijse (België) en Koen Dillen, wonende te Antwerpen (België), vertegenwoordigd door W. de Saint Just, advocaat, tegen Europees Parlement (gemachtigden: H. Krück en N. Lorenz, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg), betreffende een verzoek tot nietigverklaring van het besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 2 juli 2003 betreffende wijziging van de regeling voor het gebruik van de kredieten van begrotingspost 3701 van de algemene begroting van de Europese Unie, heeft het Gerecht (Tweede kamer), samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová, rechters; griffier: H. Jung, op 10 januari 2005 een beschikking gegeven waarvan het dictum luidt als volgt:

1.

Het advies van de juridische dienst van het Parlement, dat door verzoekers als bijlage 5 bij het verzoekschrift is overgelegd, wordt uit het dossier verwijderd.

2.

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

3.

Verzoekers dragen hun eigen kosten en die van het Parlement.