Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 maart 2005 in zaak C-294/02: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen AMI Semiconductor Belgium BVBA e.a. (Arbitragebeding — Aanwijzing van Gerecht van eerste aanleg — Bevoegdheid van Hof — Partijen in liquidatie — Procesbevoegdheid — Verordening (EG) nr. 1346/2000 — Insolventieprocedures — Terugvordering van voorschotten — Terugbetaling op grond van contractuele bepaling — Hoofdelijke aansprakelijkheid — Terugvordering van onverschuldigd betaalde)

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 maart 2005 in zaak C-294/02: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen AMI Semiconductor Belgium BVBA e.a. (Arbitragebeding — Aanwijzing van Gerecht van eerste aanleg — Bevoegdheid van Hof — Partijen in liquidatie — Procesbevoegdheid — Verordening (EG) nr. 1346/2000 — Insolventieprocedures — Terugvordering van voorschotten — Terugbetaling op grond van contractuele bepaling — Hoofdelijke aansprakelijkheid — Terugvordering van onverschuldigd betaalde)

11.6.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 143/5


ARREST VAN HET HOF

(Eerste kamer)

van 17 maart 2005

in zaak C-294/02: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen AMI Semiconductor Belgium BVBA e.a.(1)

(Arbitragebeding - Aanwijzing van Gerecht van eerste aanleg - Bevoegdheid van Hof - Partijen in liquidatie - Procesbevoegdheid - Verordening (EG) nr. 1346/2000 - Insolventieprocedures - Terugvordering van voorschotten - Terugbetaling op grond van contractuele bepaling - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Terugvordering van onverschuldigd betaalde)

(2005/C 143/03)

Procestaal: Duits

In zaak C-294/02, betreffende een beroep krachtens artikel 238 EG, ingesteld op 12 augustus 2002, Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigde: G. Wilms, bijgestaan door R. Karpenstein) tegen AMI Semiconductor Belgium BVBA, voorheen Alcatel Microelectronics NV, gevestigd te Oudenaarde (België), (advocaten: M. Hallweger en R. Lutz), A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH (in liquidatie), gevestigd te Wenen (Oostenrijk), (advocaat: E. Roehlich), Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, gevestigd te Athene (Griekenland), (advocaten: M. Lienemeyer, U. Zinsmeister en D. Waelbroeck), ISION Sales + Services GmbH & Co. KG (in liquidatie), gevestigd te Hamburg (Duitsland), (advocaten: H. Fialski en T. Delhey), Euram-Kamino GmbH, gevestigd te Hallbergmoos (Duitsland), (advocaten: M. Hallweger en R. Lutz), HSH Nordbank AG, voorheen Landesbank Kiel Girozentrale, gevestigd te Kiel (Duitsland), (gemachtigden: B. Treibmann en E. Meincke), InterTeam GmbH (in liquidatie), gevestigd te Itzehoe (Duitsland), (advocaten: M. Hallweger en R. Lutz), heeft het Hof (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, S. von Bahr en K. Schiemann (rapporteur), rechters; advocaat-generaal: J. Kokott; griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur, op 17 maart 2005 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

De vordering in reconventie van Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry wordt afgewezen.

3)

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.