Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 13 april 2005 in zaak T-286/03: The Gillette Company tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk RIGHT GUARD XTREME sport als gemeenschapsmerk — Ouder nationaal beeldmerk WILKINSON SWORD XTREME III — Verwarringsgevaar — Weigering van inschrijving — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 13 april 2005 in zaak T-286/03: The Gillette Company tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk RIGHT GUARD XTREME sport als gemeenschapsmerk — Ouder nationaal beeldmerk WILKINSON SWORD XTREME III — Verwarringsgevaar — Weigering van inschrijving — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94)

25.6.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 155/16


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 13 april 2005

in zaak T-286/03: The Gillette Company tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk RIGHT GUARD XTREME sport als gemeenschapsmerk - Ouder nationaal beeldmerk WILKINSON SWORD XTREME III - Verwarringsgevaar - Weigering van inschrijving - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94)

(2005/C 155/32)

Procestaal: Duits

In zaak T-286/03, The Gillette Company, gevestigd te Boston (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door A. Ebert-Weidenfeller en L. Kouker, advocaten, tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), (gemachtigden: G. Schneider en J. Weberndörfer), andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërende partij voor het Gerecht: Wilkinson Sword GmbH, gevestigd te Solingen (Duitsland), vertegenwoordigd door E. Kessler, advocaat, betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 17 april 2003 (zaak R 221/2002-4) waarbij inschrijving van het beeldmerk RIGHT GUARD XTREME sport werd geweigerd, heeft het Gerecht (Tweede kamer), samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová, rechters, griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur, op 13 april 2005 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster wordt verwezen in de kosten