Home

Zaak T-170/05: Beroep, op 21 april 2005 ingesteld door Renate AMM en veertien anderen tegen Europees Parlement

Zaak T-170/05: Beroep, op 21 april 2005 ingesteld door Renate AMM en veertien anderen tegen Europees Parlement

9.7.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 171/30


Beroep, op 21 april 2005 ingesteld door Renate AMM en veertien anderen tegen Europees Parlement

(Zaak T-170/05)

(2005/C 171/49)

Procestaal: Frans

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 21 april 2005 beroep ingesteld tegen Europees Parlement door Renate AMM, wonende te Brussel, en veertien andere ambtenaren, vertegenwoordigd door S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg.

Verzoekers concluderen dat het het Gerecht behage:

de besluiten waarbij zij als ambtenaar van de Europese Gemeenschappen zijn aangesteld, nietig te verklaren voorzover hun rang bij aanwerving daarbij is vastgesteld met toepassing van de artikelen 12 of 13, tweede alinea, van bijlage XIII bij het Statuut;

het Parlement te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten zijn dezelfde als die in de zaken T-130/05, T-160/05, en T-162/05 en nagenoeg dezelfde als die in de zaken T-58/05 en T-164/05.