Home

Zaak T-240/05: Beroep, op 1 juli 2005 ingesteld door The Black & Decker Corporation tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Zaak T-240/05: Beroep, op 1 juli 2005 ingesteld door The Black & Decker Corporation tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

20.8.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 205/34


Beroep, op 1 juli 2005 ingesteld door The Black & Decker Corporation tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak T-240/05)

(2005/C 205/61)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 1 juli 2005 beroep tegen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) ingesteld door The Black & Decker Corporation, gevestigd te Towson, Maryland (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door P. Harris, solicitor.

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Atlas Copco Aktiebolag, gevestigd te Stockholm (Zweden).

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

de bestreden beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 19 april 2005 (zaak R 729/2004-1) te vernietigen;

oppositieprocedure B 490 336 niet-ontvankelijk te verklaren;

het BHIM te verwijzen in de kosten die verzoekster in de beroepsprocedure en in deze procedure zijn opgekomen.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk:

zwart-geel gekleurd driedimensionaal merk in de vorm van een gereedschap voor waren van klasse 7 (draagbare elektrische handgereedschappen, enz.)

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:

Atlas Copco Aktiebolag

Oppositiemerk of -teken:

niet-ingeschreven merken en tekens die in alle lidstaten in de handel worden gebruikt voor elektrische gereedschappen

Beslissing van de oppositieafdeling:

niet-ontvankelijkverklaring van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep:

vernietiging van de aangevochten beslissing en terugwijzing van de zaak naar de oppositieafdeling voor verdere afdoening

Middelen:

verzoekster betoogt dat de oppositie niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard, aangezien de aangevoerde oudere merken en tekens onvoldoende duidelijk werden aangegeven in strijd met regel 18, lid 1, van verordening nr. 2868/95(1).