Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juli 2005 in zaak C-180/00: Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Associatieregeling landen en gebieden overzee — Invoer van suiker en mengsels van suiker en cacao — Verordening (EG) nr. 465/2000 — Beroep tot nietigverklaring — Vrijwaringsmaatregelen — Evenredigheid)

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juli 2005 in zaak C-180/00: Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Associatieregeling landen en gebieden overzee — Invoer van suiker en mengsels van suiker en cacao — Verordening (EG) nr. 465/2000 — Beroep tot nietigverklaring — Vrijwaringsmaatregelen — Evenredigheid)

3.9.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/1


ARREST VAN HET HOF

(Tweede kamer)

van 14 juli 2005

in zaak C-180/00: Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Associatieregeling landen en gebieden overzee - Invoer van suiker en mengsels van suiker en cacao - Verordening (EG) nr. 465/2000 - Beroep tot nietigverklaring - Vrijwaringsmaatregelen - Evenredigheid)

(2005/C 217/02)

Procestaal: Nederlands

In zaak C-180/00, betreffende een beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 230 EG, ingesteld op 12 mei 2000, Koninkrijk der Nederlanden (gemachtigden: M. Fierstra en J. van Bakel) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: T. van Rijn en C. van der Hauwaert) ondersteund door Koninkrijk Spanje (gemachtigde: N. Díaz Abad) en door Franse Republiek (gemachtigden: G. de Bergues en D. Colas), heeft het Hof (Tweede kamer), samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, R. Silva de Lapuerta, R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis en J. Klučka, rechters; advocaat-generaal: P. Léger; griffier: R. Grass, op 14 juli 2005 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Het Koninkrijk der Nederlanden wordt verwezen in de kosten.

3)

Het Koninkrijk Spanje en de Franse Republiek dragen hun eigen kosten.