Home

Doorhaling van zaak T-50/97

Doorhaling van zaak T-50/97

3.9.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/61


Doorhaling van zaak T-50/97(1)

(2005/C 217/121)

(Procestaal: Nederlands)

De president van de Vijfde kamer van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 16 juni 2005 de doorhaling in het register gelast van zaak T-50/97: H. Buwalda tegen Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen.